NK Finalisten denken mee over branchepromotie 2022

Gepubliceerd op 2 november 2021

Vandaag waren 9 van de 11 NK finalisten bijeen om na te denken over de promotie van ons vak bij jongeren. Doel is om meer jongeren te werven voor ons vak en voor de opleidingen. Daarnaast hebben de 9 finalisten de aankleding van het Plantion-kerstevent verzorgd. 

Tijdens de finale van het NK voor junioren (september) beloofde VBW al om de NK-finalisten te betrekken bij branche gerelateerde zaken. Hiermee wil VBW de jongeren het podium geven dat zij na het bereiken van de NK-finale verdienen. Daarnaast helpt hun input en frisse kijk op het vak ons, om zaken te ontwikkelen die beter zijn afgestemd op de jonge doelgroep. 

In deze eerste bijeenkomst is nagedacht over de invulling van branchepromotie in 2022. Onder het label ‘de bloemist geeft kleur aan je leven’ geeft VBW hier invulling aan. Door de NK-finalisten zijn leuke ideeën gedeeld, zoals het opzetten van een eigen YouTube kanaal, het verzorgen van flashmobs en het geven van gastlessen op (V)MBO’s. VBW gaat met de ideeën aan de slag en begin 2022 worden de eerste contouren van de campagne zichtbaar.