Nieuwe CAO gespecialiseerde bloemendetailhandel ondertekend

Gepubliceerd op 17 november 2022

De cao-partijen (VBW, CVAH en AVV) hebben deze week hun handtekening gezet onder nieuwe, 1-jarige cao voor de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daarmee is de nieuwe cao formeel een feit geworden. Gelet op alle ontwikkelingen op dit moment, is VBW content met de gemaakte afspraken en de wijze waarop met wederzijds begrip voor moeilijke omstandigheden en goede verstandhouding dit akkoord tot stand is gekomen.

Wijzigingen per 1 januari 2023

Hieronder de gemaakte afspraken nog even kort op een rijtje:

Per 1-1-2023

  • Functiegroep A stijgt naar het niveau van het nieuwe WML van € 11,16 per uur
  • Voor de overige functiegroepen wordt, per 1 januari 2023 een loonstijging van 4% doorgevoerd (schaallonen en daadwerkelijke lonen)
  • De nieuwe loontabel, geldig vanaf 1 januari 2023, vind je HIER

Per 1-7-2023

  • Voor alle functies geldt een loonstijging 2% (schaallonen en daadwerkelijke lonen)

VBW roept alle bloemisten op deze afgesproken loonontwikkelingen ook daadwerkelijk toe te passen en te werken aan een goed intern klimaat van (samen)werken met de medewerkers. Werkgevers en medewerkers hebben elkaar in deze tijd keihard nodig.

Kortlopende cao

Voor het komende jaar zijn er nogal wat onzekerheden: hoe gaat het met de (wereld)economie, het consumentenvertrouwen en de bestedingen, en welke gevolgen heeft de energiecrisis voor het productaanbod? Voldoende reden om te kiezen voor een korte cao (tot eind 2023), dat betekent wel dat we in de loop van 2023 alweer gaan spreken over een nieuwe cao 2024 e.v.

CAO Helpdesk

Veel informatie over de cao is terug te lezen op de website van VBW. Heb jij toch nog vragen die betrekking hebben op de cao, dan kun je altijd contact opnemen met de CAO Helpdesk: (0318) 52 75 68. Kies in het keuzemenu voor optie 1.