Nieuwe bestuurssamenstelling Koninklijke VBW

Gepubliceerd op 4 november 2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke VBW heeft de (her)verkiezing plaatsgevonden van twee bestuursleden. Martin Groen is als bestuurslid herkozen en binnen het bestuur gekozen als nieuwe voorzitter van VBW. Patricia Bloedjes is gekozen als bestuurslid, waarmee het bestuur weer compleet is, bestaande uit:

  • Martin Groen: voorzitter en portefeuille Vakmanschap en Werkgeverschap
  • Pascal Zijlmans: portefeuille Ondernemerschap
  • Patricia Bloedjes: portefeuille Onderwijs

Martin Groen

Met zijn winkel gevestigd te Workum en samen met zijn vrouw eigenaar van Groenbloem. Martin is inmiddels al 6 jaar bestuurder bij VBW en verzorgt daarbij met name het taakgebied Vakmanschap. Voor die tijd was Martin o.a. lid van het VBW-regioteam en de VBW-Ledenraad. 
Martin heeft een groot netwerk en daardoor praktische kennis van de dagelijkse bloemist. Deze waardevolle kennis brengt hij in de beleidsvorming van VBW. Het afgelopen jaar heeft hij zijn kennis verbreed naar m.n. het thema CAO en werkgeverschap, waarvoor hij zich in de komende periode naast vakmanschap wil inzetten. 

Patricia Bloedjes

Patricia heeft samen met haar man 2 winkels in de kop van Noord-Holland (Wormer) en is een zeer betrokken ondernemer met hart voor het vak en de branche. Patricia is al ruim 20 jaar betrokken bij het regionale vakonderwijs en sinds 2 jaar lid van de VBW-Ledenraad. Als raadslid heeft ze laten zien een ruim netwerk en brede ondernemersvisie te hebben, met oor voor alle thema’s van ondernemerschap en de breedte van positionering in de branche. Vanuit haar kennis en enthousiasme kan ze komen tot planmatige beleidsontwikkeling, bij voorkeur op het gebied van vakonderwijs. 

Pascal Zijlmans

Pascal runt samen met zijn vrouw Angelique een speciaalzaak in Kaatsheuvel (Ambianz). Hij is een actieve, positieve en betrokken ondernemer, die niet alleen in de VBW-ledenraad actief is geweest, maar ook betrokken is in de VBW-Onderwijscommissie, de commissie Ondernemerschap, de businessclub en de VBW-Studieclub in Brabant. Onder ‘ondernemerschap’ verstaat Pascal: het zien en benutten van kansen, sturen op cijfers en marge en een positieve grondhouding naar klanten en medewerkers. Pascal levert op een aantal gebieden toegevoegde waarde waaronder innovatie, het online-ondernemerschap en het onderwijs. 

Met dit krachtige bestuur is VBW klaar voor de toekomst.

Fotobijschrift: V.l.n.r. Pascal Zijlmans, Martin Groen en Patricia Bloedjes