Nieuwe loontabel per 1 januari 2020

Nieuwe loontabel per 1 januari 2020

14 januari 2020

Vooruitlopend op een nieuw te sluiten CAO-akkoord zijn in de loontabel per 1-1-2020 alleen de lonen in groep A aangepast. Deze lonen zijn verhoogd met de verhoging van het wettelijk minimum loon per 1-1-2020, zijnde 1,1%.

Download hier de nieuwe loontabel.

Als er (hopelijk op korte termijn) een nieuwe CAO kan worden gepresenteerd zal dan ook duidelijk zijn wat er met de overige lonen in de tabel zal gebeuren.

Voor de verdeling van de pensioenpremie werkgever/werknemer verwijzen we naar de website van het pensioenfonds, www.pensioenfondsdetailhandel.nl.
De totale pensioenpremie in 2020 bedraagt 22,5%, waarvan 5,7% aan de medewerker in rekening mag worden gebracht.

Voor eventuele vragen over de CAO kan je contact opnemen met de CAO-Helpdesk via
telefoon 0318-52 75 68 (keuze 1).