Nieuwe loontabel per 1 juli 2019

Nieuwe loontabel per 1 juli 2019

18 juni 2019

De overheid verlaagt de leeftijd waarop het volledig wettelijk minimumloon geldt verder naar 21 jaar. Reden voor deze verlaging is onder meer gelegen in de omstandigheid dat steeds meer jongeren van 21 en 22 al een diploma hebben, fulltime gaan werken en op zichzelf gaan wonen. Ook past het meer bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen.

De minimumlonen zijn per 1 juli 2019 aangepast op twee terreinen:

  • De minimumloonstructuur en –leeftijd is aangepast, hetgeen zijn effect heeft in met name de leeftijdsgroepen 18, 19, 20 en 21 jaar:

Tot 1 juli 2019

% van het minimumloon

Vanaf 1 juli 2019

% van het minimumloon

15 jaar

30

30

16 jaar

34,5

34,5

17 jaar

39,5

39,5

18 jaar

47,5

50

19 jaar

55

60

20 jaar

70

80

21 jaar

85

100

22 jaar

100

100

Overige functiegroepen

Ongewijzigd, zie tabel

Ongewijzigd, zie tabel

  • Verhoging van het minimumloon van 1,225%, deze stijging is doorgevoerd in de loontabel voor de bloemendetailhandel, voor de functie-groep A; voor de overige functies (B-F) geldt een afgesproken stijging van maximaal 0,8%, ook deze is in de tabel doorgevoerd;

beide zaken zijn doorgevoerd in de nieuwe loontabel (maandlonen en uurlonen) die met ingang van 1-7-2019 zullen gaan gelden. De nieuwe CAO-loontabel per 1 juli 2019 (rechterkolom, zowel bedrag per maand als per uur) tref je hier.

Koningsdag/Hemelvaartsdag

Tevens ontvang je hierbij een update over hoe om te gaan met eventueel (niet) werken op Koningsdag en Hemelvaartsdag. In de afgelopen weken is hier onduidelijke en niet volledig correcte communicatie over geweest. Daarom hierbij een laatste update met correcte informatie:

  • Hemelvaartsdag en Koningsdag zijn volgens de Nederlandse wetgeving Feestdagen, waarbij in de wetgeving en de CAO vervolgens niet duidelijk is bepaald hoe hiermee om te gaan;
  • Noch in de wet noch in de CAO staat geschreven dat werknemers op feestdagen recht hebben op een extra doorbetaalde vrije dag;
  • Gebleken is echter wel dat het bij veel bloemisten de gewoonte is werknemers op een feestdag deze extra vrije dag (betaald) te gunnen;
  • Werkgevers zullen deze ‘ongeschreven regel’ in acht moeten blijven nemen;
  • Werkgevers kunnen besluiten op deze dag de winkel(s) open te hebben, medewerkers kunnen niet verplicht worden om deze dagen te gaan werken;
  • Voor het werken op deze beide dagen geldt een toeslag van 30%;
  • Als een werknemer normaal gesproken volgens een vast rooster op de dag van deze feestdag werkt en de winkel gaat niet open, dan is het niet de bedoeling dat er min-uren op het gewerkte jaarvolume aan uren wordt ingehouden (dit stond foutief in eerdere informatie).