Pilot van start om kweker en bloemist dichter bij elkaar te brengen

Gepubliceerd op 3 juni 2021

De pilot zou eigenlijk in het najaar van 2020 al hebben plaatsgevonden, maar is door corona uitgesteld.

Opzet

In de afgelopen periode zijn behoeftes van bloemisten in beeld gebracht m.b.t. het goed kunnen verkopen van bloemen en planten. Naast goede en leuke productinformatie is er behoefte aan (bijzondere) rassen en promotie-ondersteuning. Met Porta Nova en Ter Laak Orchids is gekeken hoe deze behoeftes ingevuld kunnen worden en is de pilot ontwikkeld. Tussen 31 mei en 13 juni testen 10 bloemisten e.e.a. in de praktijk, met als doel het rendement te verbeteren. De pilot wordt uitgevoerd i.s.m. de bestaande toeleveranciers van de deelnemers.

Vervolg

Eind juni zijn de pilotresultaten bekend. Bij succes, zal het project worden doorgezet en kunnen ook andere bloemisten en kwekers deelnemen.