Plantion koerst aan op ruim acht procent meer omzet in 2016

Plantion koerst aan op ruim acht procent meer omzet in 2016

8 december 2016

Met nog enkele weken voor de boeg maakte Plantion op haar algemene ledenvergadering van 7 december bekend dat de omzet over heel 2016 waarschijnlijk uitkomt op € 99,1 miljoen, 8,2 procent hoger dan in 2015. Andere wapenfeiten zijn de lancering van het digitale verkoopkanaal en de realisering van 18.500 zonnepanelen op het dak. Verder is gewerkt aan een plan voor de middellange termijn (2017-2020) met als belangrijkste stip op de horizon: focus op de bloemist, regierol als schakel tussen kwekers, handhaven fysieke klok maar meegaan in de trend naar meer virtuele inkoop. Hans de Leeuw werd herkozen als bestuurslid.

In een overwegend als rustig bestempeld jaar realiseert Plantion een omzetstijging die naar zeggen van algemeen directeur Peter Bakker tevreden stemt. Bemiddeling levert de grootste bijdrage in de groei (+16,2 procent). De investering in het verbreden van de klantenkring werpt duidelijk vruchten af. Onder invloed van wisselvallige prijsvorming noteerde de klok een bescheiden omzetstijging (+0,6 procent). De mooie cijfers van het groencentrum (+6,7 procent) weerspiegelen de economische groei: de huizenmarkt trekt aan en meer mensen doen een beroep op hoveniers - de belangrijkste klanten van het groencentrum.

Verbeterpunten

In 2016 is Plantion gestart met het aanpakken van de belangrijkste verbeterpunten uit het klanttevredenheidsonderzoek uit 2015. Commercieel directeur Guus van Logtestijn lichtte toe welke instrumenten Plantion inzet om betere prijsvorming op de klok te realiseren, waaronder prijsinterventie. Ook liet hij zien hoe door het systeem van keur en herkeur structureel gewerkt wordt aan meer kwaliteit. En hij vertelde wat Plantion doet om jaarrond en per seizoen het assortiment aantrekkelijk te houden, met een aanvullende rol voor de Plantion Digitale Marktplaats. Onder het motto ‘meten is weten’ houdt Plantion statistieken bij over de effecten van deze maatregelen.

Vooruitblik

In 2017 wil Plantion de lijn doortrekken van stijgende omzet met alle verkoopkanalen (+4,8 procent). Er wordt verder gewerkt aan de verbeterpunten, waarbij zo nodig aanvullende instrumenten zullen worden ingezet. Plantion rondt haar middellange termijnplan af; initiatieven en actiepunten uit het plan zullen vooral vanaf medio 2017 zichtbaar worden.

Plantion

Plantion te Ede is een moderne, complete en inspirerende marktplaats voor kwekers en sierteeltdetaillisten. Met 142 medewerkers creëert Plantion optimale afzetmogelijkheden voor producten van haar aanvoerders. Plantion combineert onder één dak een klokveiling (dagverse bloemen en planten), een groencentrum (boomkwekerijproducten) en een groothandelscentrum (bloemen, planten en bloemisterijartikelen). Daarnaast bemiddelt Plantion rechtstreeks tussen kweker en koper. Veel producten zijn ook via Plantion Digitale Marktplaats verkrijgbaar. Over 2015 realiseerde Plantion een omzet van 91,6 miljoen euro. Meer informatie: www.plantion.nl.