Reiskostenvergoeding per 1 januari 2021

Gepubliceerd op 25 januari 2021

Indien de werknemer op 1 januari 2021 verder dan 10 kilometer van het werk woont, heeft hij of zij recht op reiskostenvergoeding vanaf de 11e kilometer. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,15 per kilometer enkele reis. 

Indien de werknemer besluit te verhuizen en op een verdere afstand van het werk te gaan wonen, dan zal er geen recht op hogere reiskostenvergoeding ontstaan. Indien de werknemer besluit dichterbij te gaan wonen, dan zal de reiskostenvergoeding naar rato aangepast moeten worden. 

Deze regeling is voor iedere werknemer die op 1 januari 2021 op meer dan 10 kilometer afstand van het werk woont en geen reiskostenvergoeding ontvang. Als er voor invoering van deze regeling individuele afspraken zijn gemaakt die in het voordeel van de werknemer zijn, mag de werkgever dit niet eenzijdig naar beneden aanpassen.

Neem voor meer informatie contact op met de CAO Helpdesk, telefoon 0318 - 52 75 68 (keuze 1).