Royal FloraHolland reageert op artikel Bloemenkrant

Royal FloraHolland reageert op artikel Bloemenkrant

13 januari 2017

In de meest recente uitgave van De Bloemenkrant is een artikel te lezen waarin Lucas Vos, CEO Royal FloraHolland, zijn visie geeft over inkopen in de toekomst. Hierin geeft Vos o.a. aan dat de fysieke Bloemistenklok in Naaldwijk zal verdwijnen. Vos blijkt verkeerd geïnterpreteerd te zijn en reageert:

Geachte klant,

In een artikel in de Bloemenkrant van 10 januari staat een interview met mij. Tot mijn spijt zijn enkele uitspraken anders geïnterpreteerd door de redactie van de Bloemenkrant. Ik begrijp dat er bij u commotie is ontstaan. Mijn oprechte excuses voor de ontstane situatie. Graag licht ik toe wat in het artikel anders is verwoord dan ik bedoeld heb.

Een van de onderwerpen in de Bloemenkrant is de vraag over of en waar de fysieke klokken blijven bestaan. De Bloemenkrant interpreteert de uitlatingen met een kop “Fysieke inkoop op de klok blijft in Rijnsburg”. Het citaat van mij is daarnaast “Inkopen op de tribune is niet de enige oplossing, zij kunnen ook online inkopen. Dit geldt voor lijnrijders als voor bloemisten”. De Bloemenkrant heeft zelf geïnterpreteerd dat ik denk dat de bloemistenklok in Naaldwijk zal verdwijnen. Ik heb willen zeggen dat ook bij de bloemistenklok virtualisering plaatsvindt en dat dit door de nieuwe tarieven nu harder gaat dan verwacht. Royal FloraHolland heeft nog niet bepaald of en welke klokken stoppen of dat fysieke inkoop op Rijnsburg blijft. Dit is afhankelijk van de snelheid van digitalisering en de behoefte aan fysieke inkoop. Deze keuzes worden in het programma Het Nieuwe Veilen’ bepaald en worden vervolgens met de directie overlegd.

Ik betreur het ten zeerste dat dit misverstand niet tijdiger is opgemerkt in de concepttekst van de Bloemenkrant.

Op regioavonden en in klantbijeenkomsten is aangegeven dat digitalisering de standaard is. De afgelopen periode is met klanten op de bloemistenklok Naaldwijk, zowel in groepsverband als individueel, gesproken over de digitalisering mogelijkheden. Deze mogelijkheden richten zich op Klokvoorverkoop en KOA. Voor de klanten (ook die op de bloemistenklok Naaldwijk) zijn de tarieven voor deze systemen aangepast. Fysiek inkopen is duurder gemaakt, dit geldt voor alle klokken waar fysiek ingekocht wordt.

Uit individuele gesprekken met klanten komt naar voren dat de toekomst inderdaad digitaal zal zijn. Echter voor ieder bedrijf is de weg daarnaartoe verschillend. Daarnaast merken we dat de behoefte naar begeleiding in dit proces groot is. Daarom heeft Royal FloraHolland een projectteam opgericht die de klanten gaan begeleiden naar de digitale weg.

Het commentaar over Plantion is in het artikel ook uit de context gehaald. Een overname is echt niet aan de orde en goede samenwerking is in het belang van de leden.

Met vriendelijke groet,

Lucas Vos,

CEO Royal FloraHolland

VBW pleit voor behoud van de fysieke klok

Veel bloemisten ondervinden dagelijks de grote waarde van de fysieke klok: het zien van het product, het samen maken van de prijs en de markt, de klok stimuleert en inspireert en zorgt voor een zeker prijsevenwicht in de markt. VBW is daarom met Royal FloraHolland al geruime tijd positief in gesprek om voor de bloemist de fysieke klok te behouden. Daarbij is toegezegd dat Royal FloraHolland zal meewerken aan continuering van de fysieke klok, plaats, vorm en voorwaarden zullen in nader overleg nog worden uitgewerkt.