Samen alles op alles om het Coronatoegangsbewijs in winkels te voorkomen.

Gepubliceerd op 9 november 2021

Afgelopen week heeft VBW, naar aanleiding van de (op)nieuw afgekondigde maatregelen, een dringende oproep gedaan richting haar leden om de corona-maatregelen (mondkapjesplicht en overige geadviseerde veiligheidsmaatregelen) door te voeren in de eigen winkels en winkelgebieden. Dit omdat er strengere maatregelen zullen volgen wanneer de besmettingscijfers niet teruggedrongen worden. Voor nu moeten we serieus rekening houden met strengere maatregelen, tenzij we dit in de komende dagen nog kunnen afwenden. Het corona-toegangsbewijs voor winkelen dreigt. VBW wil samen met de andere branches en vooral met jullie, als ondernemers en medewerkers in de branche, alles op alles zetten om de afgekondigde controle aan de deur van het Coronatoegangsbewijs (CTB) te voorkomen.

Steekhoudende argumenten

In de (gezamenlijke) lobby met de gehele detailhandel komt VBW met steekhoudende argumenten waarom het invoeren van CTB voor de (kleine) detailhandel niet reëel is.

 • In de eerste plaats is het praktisch onuitvoerbaar. Gelet op het aantal klanten wat dagelijks over de vloer komt bij de detailhandel, is het onhaalbaar om de hele dag 1 of meerdere medewerkers in te zetten om de controle te doen;
 • Daaraan gekoppeld, kampt de gehele detailhandel op dit moment met grote personeelstekorten, waardoor het onhaalbaar is. Daarnaast zal dit de doorstroom van klanten alleen maar vertragen;
 • Het invoeren van de CTB geeft ook veel onduidelijkheid richting de consument. Het zal betekenen dat het bij de ene winkel wel verplicht wordt (niet-essentiële winkels) en bij de andere winkel niet. Daar geldt dan wel weer de mondkapjesplicht. Dit is niet werkbaar;
 • Invoering van dergelijk zware maatregel leidt (wederom) tot oneerlijke concurrentie tussen online winkels en fysieke detailhandel. Juist de winkels hebben de zwaarste klappen gehad de afgelopen anderhalf jaar;

Kortom, invoering van het Coronatoegangsbewijs zal voor veel onduidelijkheid zorgen en wordt daarmee door VBW als zeer onwenselijk geacht.

Wat zou wel acceptabel zijn?
Vorig jaar heeft de detailhandel aangetoond krachtig te kunnen optreden en maatregelen goed te interpreteren en te handhaven. Iedere branche heeft nog een eigen protocol liggen. In de meeste winkels zijn de hygiënemaatregelen nog op orde, zijn de spatschermen nog aanwezig en is er informatiemateriaal in de winkel. Ter voorkoming van erger heeft de detailhandel aan de ministeries van EZK en V&J voorgesteld om te komen tot extra stappen in de niet essentiële winkels:

 • Adviseer klanten 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de winkels.
 • Geef in winkels het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd in de winkel kan zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 5 (10)* vierkante meter winkelvloeroppervlak (medewerkers en kinderen t/m 12 jaar tellen hierin niet mee).
 • Lever online bestellingen zoveel mogelijk tot aan de voordeur contactloos af.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Voorzie medewerkers van beschermende middelen (kuchschermen, mondmaskers) en zie toe op gebruik daarvan.
 • Zorg voor de aanwezigheid van hygiëne(middelen) voor medewerkers en klanten.
 • Organiseer geen acties en events die er voor kunnen zorgen dat er veel bezoekers tegelijkertijd op één bepaalde plek aanwezig willen zijn. Voorkom rijvorming.
 • Zet in op spreiding van klanten over de week en de dag. Kijk daarom of de geboden openingstijden lokaal gezamenlijk breed kunnen worden ingevuld (bijv. zondagen open) .
 • Communiceer de regels helder.

Het gehele plan, zoals dat door de gezamenlijke detailhandel is ingediend bij de politiek is HIER te lezen. Op deze pagina vind je handige tools die je kan inzetten in je winkel. 

We hopen hiermee het niet gewenste coronatoegangsbewijs te kunnen voorkomen, maar dat is op dit moment allerminst zeker, de seinen staan op donker-oranje.

Praktijkvoorbeelden welkom

VBW probeert met de totale detailhandel de politiek te overtuigen dat de risico’s niet bij onze winkels liggen. Hebben jullie goede voorbeelden die we daarbij nog kunnen overleggen aan de politiek ter bevestiging hiervan, dan ontvangen we die graag. 

Lobby voor bloemist als essentiële winkel

Daarnaast zijn we (VBW) volop bezig om de bloemist toch in de groep van essentiële winkels te krijgen. Komt hier enige beweging in, dan zullen we dit uiteraard z.s.m. melden.

Meer info volgt

Onze lobby gaat in volle waart verder en we zullen tegen de invoering van onevenredige maatregelen, zoals de CTB, volop blijven strijden. We doen een nadrukkelijke oproep naar onze ondernemers om bij te dragen in die strijd (op de goede manier) door de maatregelen zo goed mogelijk door te voeren in de winkel. Uiteindelijk hebben we daar allemaal de meeste baat bij. Dank voor jullie inzet en sterkte in de ‘strijd’.

Lid worden?

Samen staan we sterker! Ben je nog geen lid? Bekijk de mogelijkheden hier.


Corona
Corona
Overzichtspagina
Meer informatie of een afspraak maken?
Meer informatie of een afspraak maken?
VBW staat voor je klaar!