Stand van zaken overleg VBW – Fleurop inzake ‘Fleurop 2020’

Stand van zaken overleg VBW – Fleurop inzake ‘Fleurop 2020’

22 oktober 2019

Via dit nieuwsbericht willen we je kort bijpraten over de stand van zaken m.b.t. Fleurop 2020.

In de afgelopen tijd zijn er bij VBW de nodige signalen van bloemisten gekomen m.b.t. Fleurop 2020. Er is aan VBW gevraagd om te kijken naar de inhoud en met name de besluitvorming hierover. VBW heeft hiervoor extern juridisch advies gevraagd. Uit dit juridisch advies en onze meningsvorming komen een aantal zaken naar voren:

  • De strekking/ambitie van Fleurop om de bloemist als vakman neer te zetten onderschrijven wij van harte;
  • Over de koers en dan met name de democratische stappen die wel/niet gezet zijn, hebben wij onze twijfels; onze jurist geeft aan de indruk te hebben dat er formeel een ALV noodzakelijk is, om een dergelijk besluit te nemen. Fleurop heeft daar overigens een andere mening over.

Voor bovengenoemd punt (democratische stappenplan) zal er op korte termijn overleg zijn tussen de juridisch adviseurs van beide organisaties, om te bepalen/af te stemmen welke visie hierop we moeten volgen.

Aanvullend heeft VBW ook gekeken naar de financiële doorrekening voor de bloemist. Onze vragen daarover hebben we ook bij Fleurop neergelegd.

Als het overleg met Fleurop en de juridische adviseurs is geweest (eind oktober), zullen we je weer bijpraten met actuele informatie.