Succesvolle lobby is esssentieel

Succesvolle lobby is esssentieel

24 maart 2020

Op dit moment is VBW op heel veel fronten bezig om zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de overheid te realiseren en te zorgen dat ondernemers voldoende liquiditeit houden. We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze website is daarvoor het ‘crisiscentrum’ als het om informatievoorziening gaat. Meerdere keren per dag is hier nieuwe informatie te vinden, het is dus belangrijk om dit nauwlettend in de gaten te houden.

Dit hebben we bereikt!

 • Speciaalzaken mogen open blijven en/of mogen blijven bezorgen;
 • We zijn blij met het op 17 maart gelanceerde noodpakket en willen dat de regelingen zo min mogelijk administratieve lasten opleveren;
 • Extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers;
 • Tegemoetkoming in de loonkosten van 90% via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid;
 • Verruiming BMKB-regeling, zodat mkb-ondernemers makkelijker geld kunnen lenen;
 • Meer geld voor de Garantie Ondernemersfinanciering;
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits naar 2%;
 • We hebben een onderlinge afspraak met de leveranciers over flexibele mogelijkheden voor latere betaling in de keten;
 • Uitstel van belasting betalingen is gelukt én bij aanvraag automatisch voor drie maanden;
 • Banken geven MKB-bedrijven met lening tot € 2,5 miljoen half jaar uitstel van aflossing leningen;
 • Pensioenpremie 60 dagen uitstel bovenop standaard 30 dagen;
 • Snel helderheid over of ondernemers in aanmerking komen voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) als zij zelf besluiten de winkel te sluiten;

Hoogste prioriteit van dit moment

 • Overleg met vastgoedpartijen over uitstel betaling huurkosten;
 • Verruiming werkkostenregeling met het oog op geven van bloemen/planten en fruit naar medewerkers en klanten;

Hier knokken we verder voor

 • We spannen ons ook in richting gemeenten, banken en vastgoedpartijen. We hebben al veel binnen gehaald, maar knokken op dit moment nog voor;
 • We gaan in gesprek met Buma en Sena over de rekening - die al is uitgesteld - met het verzoek geen bedrag in rekening te brengen over periode dat de winkel gesloten is vanwege corona;
 • We roepen ook provincies op om het MKB te (onder)steunen waar mogelijk;
 • We willen helderheid over de compensatieregeling van 4000 euro: voor welke sectoren en voor welke typen getroffen ondernemers dit ook geldt;
 • We willen dat uitstel van aflossingen bij banken ook gaat gelden bij leningen groter dan € 2,5 miljoen;
 • Op 1 april aanstaande kunnen ondernemers compensatie transitievergoeding aanvragen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Uitbetaling volgt dan in het najaar van 2020. VBW wil kijken of dit sneller kan, bijvoorbeeld met een voorschot;
 • Coulante toepassing WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) bij flexibele inzet van personeel om de WW-boete te voorkomen;
 • We willen de uitbetaling van Laag Inkomens Voordeel (LIV) zo snel mogelijk, in plaats van na de zomer;
 • Uitstel lokale lasten, denk aan de OZB;