Terugblik Algemene Ledenvergadering Koninklijke VBW 2022

Gepubliceerd op 17 november 2022

In een prachtige ambiance, De Lebuinuskerk te Deventer, werd op 10 november de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke VBW gehouden. Deze vergadering volgde aansluitend op de succesvolle Studentendag die door VBW werd georganiseerd. Voorafgaand aan de ALV was iedereen uitgenodigd om de start van de nieuwe campagne ‘De Bloemist kleurt je leven’ bij te wonen.

Agenda

Op de agenda stond de (financiële) verantwoording over het verenigingsjaar 2021, een toelichting op het lopende jaar 2022 en de presentatie van het (voorlopige) Jaarplan 2023. VBW heeft opnieuw een goed verenigingsjaar achter de rug. Er werd dan ook besloten geen contributieverhoging door te voeren voor 2023, daarnaast blijft de restitutie voor leden zonder personeel gehandhaafd.

Daarnaast werd de Ledenraad, middels een verkiezing, uitgebreid met 3 nieuwe leden: Johan Martens, Nicole Rodenburg en Hans Zijlstra. Twee zittende leden, Jaap Wisse en Thomas Vloedgraven werden herkozen. De Ledenraad van VBW bestaat nu uit 12 personen.

Uitdagingen 2023

Gelet op alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar, staat de branche voor het komende jaar voor de nodige uitdagingen. VBW zal daarin ondersteuning aan de leden gaan verzorgen middels de introductie van een nieuw STAP programma: STAP Rendement. Daarnaast zal de (imago) campagne ‘De Bloemist kleurt je leven’ verder worden uitgerold. Enerzijds om de groep jongeren te bereiken en te interesseren voor het bloemistenvak, anderzijds richting de consument ter promotie van ons mooi vak. Daarnaast zal FloraVita verder worden uitgezet in de branche en hopen we veel nieuwe ‘FloraVitalisten’ op te kunnen leiden.

Woord van dank

Vanuit de voorzitter, Martin Groen, werd een woord van dank uitgesproken richting alle leden voor het vertrouwen in VBW. Dank was er ook richting eenieder die zich inzet voor VBW. VBW is een krachtige, gezonde en actieve vereniging die ook het komende verenigingsjaar weer vol zal inzetten op het ondersteunen en behartigen van de belangen van de leden.