Terugblik VBW Algemene Ledenvergadering 2019

Terugblik VBW Algemene Ledenvergadering 2019

14 november 2019

Op 13 november 2019 hield VBW haar Algemene Ledenvergadering 2019. De vergadering vond plaats in Deventer, waarbij een combinatie is gezocht met het regionale vakevent van VBW Oost.

Tijdens de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

Beleid/financiën

  • Aan het bestuur is decharge verleend over het gevoerde beleid;
  • Jaarrekening 2018 is vastgesteld en goedgekeurd, met een prachtig resultaat na verwerking van de resultaten deelneming van € 334.585,--;
  • Definitieve jaarrekening 2019 en voorlopige begroting 2020 zijn vastgesteld, waarbij is afgesproken dat de VBW-contributie niet zal worden geïndexeerd in 2019.

Verkiezingen

  • Voor de ledenraad zijn gekozen/herkozen: Patricia Bloedjes (Wormer), Thomas Vloedgraven (Wijhe), Jaap Wisse (Heinkenszand) en Pascal Zijlmans (Kaatsheuvel);
  • Van Marion Lemmen en Lindsey Zuidgeest is afscheid genomen, omdat zij zich voor een nieuwe termijn voor de ledenraad niet meer beschikbaar hebben gesteld.