Update Corona 23 november 2021

Gepubliceerd op 23 november 2021

VBW houdt de zaken rondom Corona nauwlettend in de gaten hierbij een korte update van een aantal belangrijke zaken.

Stemming over het CTB

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt om een coronatoegangsbewijs (CTB) breder verplicht te stellen (waaronder mogelijk ook in de niet-essentiële winkels). VBW heeft volop tégen het wetsvoorstel gepleit en de onuitvoerbaarheid en onwenselijkheid ervan benadrukt. Als het kabinet een CTB in wil voeren in winkels, dan moet ze eerst heel goed onderbouwen waarom anderhalve meter afstand houden niet evenzogoed zou werken. Immers werkt dat goed in winkels en is het uitvoerbaar, zo heeft dat tijdens de vorige golf uitgewezen.

Naast goedkeuring van de Tweede Kamer, dient het wetsvoorstel ook nog in de Eerste Kamer te worden behandeld.  Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook heeft goedgekeurd, betekent dit niet automatisch dat het kabinet een CTB kan invoeren. Hiervoor moet ze eerst een zogenoemde ‘ministeriële regeling’ uitwerken.

CTB voor werknemers

Een CTB voor werknemers zou gaan gelden op die plekken waar ook bezoekers een CTB moeten tonen. Denk aan de kroeg of een theater. Zolang een CTB niet verplicht is in winkels voor de klant, zal het dus ook niet gelden voor medewerkers. VBW is faliekant tégen een CTB voor medewerkers. Net als alle werkgeversorganisaties in Nederland én de vakbonden. Samen met vakbonden hebben we ons uitgesproken tegen een CTB.

2G-maatregel

Het demissionaire kabinet wil de 2G-maatregel kunnen invoeren voor onder meer de horeca, evenementen en cultuur. De 2G-maatregel zou dan alleen mogen worden ingezet als 3G niet meer volstaat. Of dat het geval is, hangt samen met de coronasituatie en het soort omgeving waarin de mensen samenkomen.

De Tweede Kamer heeft aangegeven langer de tijd nodig te hebben om hier een besluit over te nemen. Zoals het er nu naar uitziet, zal dat deze week niet gaan gebeuren. Ook hiervoor geldt dat VBW de invoering van deze matregel niet ziet zitten en als onwerkbaar acht.

Basisregels blijven het belangrijkste

VBW is, samen met de andere branches, erg druk met de lobby in Den Haag. Wij zijn van mening dat de opgestelde protocollen en het zorgvuldig naleven van de basisregels de beste middelen zijn om corona weer terug te dringen. We willen daarbij nogmaals de oproep doen aan alle ondernemers om vooral alle basis/hygiënemaatregelen in acht te (blijven) nemen. Daarmee dragen we bij aan het terugdringen van het virus en hopen we gezamenlijk verdere maatregelen voor te kunnen blijven.

VBW blijft strijden voor bloemist als essentiële winkel

VBW blijft strijden om bloemisten in de groep van essentiële winkels te krijgen. Vandaag is bij alle politieke partijen, de ministeries en de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een geweldig mooi boeket overhandigd, met uiteraard een indringende boodschap om bloemisten met hun geweldige en mooie producten, die daadwerkelijk bijdragen aan gezondheid en welzijn ook op de lijst van essentiële winkels te krijgen.


Corona
Corona
Overzichtspagina