Update Corona lobby

Gepubliceerd op 17 november 2021

VBW voert samen met de andere branches (waaronder brancheorganisatie Inretail) felle lobby tegen de invoering van het Coronatoegangsbewijs (CTB). Hierover hebben we eerder al bericht. Afgelopen week is het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd om het coronatoegangsbewijs (CTB) in winkels in te voeren. De Tweede Kamer heeft besloten om deze week het voorstel wel inhoudelijk te behandelen, maar stemmening daarover zal later plaatsvinden. Dit betekent dat behandeling in de Eerste Kamer ook doorschuift. Pas als de Eerste Kamer, in meerderheid heeft voorgestemd kan de wet in werking treden. De stemverhouding in de Eerste Kamer ligt anders dan in de Tweede Kamer. Dat zou, met betrekking tot het wel of niet invoeren van het CTB, mogelijk een gunstig effect kunnen hebben. Zoals het er nu naar uitziet zal het wetsvoorstel zeer waarschijnlijk de steun krijgen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat is voldoende voor de Tweede Kamer, maar te weinig steun in de Eerste Kamer. Overigens wordt ook bekeken of er uitzonderingen gemaakt kunnen worden op basis van bedrijfsgrootte (vierkante meters) of ondernemersvorm.

Alternatief plan

Samen met andere brancheorganisaties heeft VBW een alternatief plan opgesteld op basis van de 1,5 meter en minder klanten in de winkel. De Raad van State -zij adviseren over het wetsvoorstel- heeft onze bezwaren rond uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van een CTB onderstreept. De ministeries van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de zogenoemde Trojka) steunen ons alternatieve plan boven het CTB. Ook het OMT en burgemeesters verkiezen 1,5 meter boven CTB.  

Nieuwe steunmaatregelen

Het kabinet heeft financiële steun toegezegd in de vorm van een nieuwe TVL-regeling. De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het vierde kwartaal van 2021 is op basis van minimaal 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 of het eerste kwartaal van 2020. 

De regeling van de TVL wordt ook nu uitgevoerd door de RVO en is nog niet opengesteld. Openstelling is pas na goedkeuring van de Europese Commissie.

VBW vindt de tegemoetkoming minimaal voor bedrijven die echt in de problemen zitten. Het biedt feitelijk geen oplossing voor het omzetverlies. De drempel is te hoog en de bedragen zijn te laag. Daarnaast is hiermee geen voorziening getroffen voor de loonkosten, één van de belangrijkste kostenposten voor de ondernemer.

Bloemist essentieel of niet-essentieel

Tijdens het Corona-vragenuurtje van afgelopen maandag, kwam de vraag over essentieel en niet-essentieel regelmatig naar voren. VBW heeft de afgelopen weken volop ingezet om de politiek uit te leggen dat bloemen en planten, meer dan ooit, essentiële producten zijn voor het welzijn van de mens (lees hier de verzonden brief). Inmiddels zijn er vanuit de politieke partijen reacties ontvangen dat de oproep van VBW is opgemerkt en zal worden meegenomen in de discussie. Op dit onderwerp laten we op dit moment ook juridisch het één en ander uitzoeken. Op dit moment staan bloemenwinkels nog als niet-essentieel geregistreerd. We merken bij de overheidsinstanties op dit moment nog weinig rek om de groep van essentiële winkels uit te breiden. Daarom richten we onze aandacht vooral op de politieke partijen in Tweede en Eerste Kamer.

Quarantaineplicht

Bij VBW zijn vragen binnen gekomen hoe het zit met de huidige quarantaineplicht (voor medewerkers). Vanuit de overheid is hier na de persconferentie een verduidelijking op gegeven: “Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (beschermde en niet-beschermde) huisgenoten moeten in quarantaine. (In verband met de benodigde tijd voor de uitwerking van het beleid en de implementatie ervan, gaat dit beleid naar verwachting vrijdag 19 november 2021 in. De exacte ingangsdatum wordt later gecommuniceerd. Tot die tijd is vrijwillig in quarantaine gaan verstandig.)

Lobby gaat door

De lobby van VBW op bovengenoemde onderwerpen gaat onverminderd door. We houden je op de hoogte! Zorg ervoor dat je de actuele informatie blijft volgen. In de tussentijd blijft de oproep om in de winkels alle maatregelen te treffen die mogelijk zijn om besmettingen te voorkomen.


Corona
Corona
Overzichtspagina