VBW gaat zich hard maken voor betere pincondities

VBW heeft samen met MKB-Nederland onderzoek gedaan naar de pinkosten. Hiervoor is een online enquête onder de VBW-leden uitgezet. 

De belangrijkste uitkomsten

Er komen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren uit de enquête. Hieronder een overzicht van de opvallendste zaken:

  • Het aantal pintransacties is ten opzichte van 2019 sterk gestegen. In veel gevallen komt een stijging van maar liefst 30% naar voren. Natuurlijk is de corona-uitbraak hier een belangrijke oorzaak van. Het aantal transacties bij bloemisten varieert van 500 tot 2000 per maand;
  • Bij de meeste respondenten wordt meer dan 75% van de betalingen in de winkel via pin gedaan;
  • De totale bankkosten laten het afgelopen jaar een gemiddelde stijging zien van maar liefst 12%;
  • Slechts 20% van de respondenten geeft aan afspraken te hebben gemaakt met de bank over de kosten van pinnen. Eenzelfde aantal ondernemers heeft wel geprobeerd om afspraken te maken, maar dat is niet gelukt;
  • De meeste pin-transacties betreffen een bedrag dat lager ligt dan €25,-.

Conclusie

De tarieven voor het pinnen en de jaarlijkse bankkosten lopen sterk uiteen. Daarnaast is het erg ondoorzichtig waar deze kosten uit bestaan en hoe die worden berekend. Er is grote behoefte aan collectieve en transparante afspraken op dit thema. Het aantal pintransacties stijgt sterk en dat zal de komende tijd alleen maar verder toenemen. 

Vervolg

De komende tijd worden de resultaten van de enquête gebundeld met de uitkomsten van de andere MKB-branches. Met deze input zullen we i.s.m. MKB-Nederland gesprekken met de banken aangaan en zal worden aangedrongen op betere en duidelijkere afspraken voor o.a. bloemisten. VBW zal zich hier hard voor maken. We hopen dit jaar nog positieve resultaten met je te kunnen delen. Wordt vervolgd ….