VBW neemt deel in Ondernemersberaad van ministerie EZK

VBW neemt deel in Ondernemersberaad van ministerie EZK

13 mei 2019

Periodiek organiseert EZK een ondernemersberaad. VBW is ook hierbij aanwezig. Het is een platform waar direct contact en overleg is met beleidsmakers van verschillende Ministeries (EZK, maar ook SZW en Onderwijs).

Een belangrijk gespreksonderwerp op deze tafel is bijvoorbeeld de oneerlijke concurrentie wanneer het gaat om levering van bloemen en planten aan de consument. Wanneer dat meer dan 50% van de omzet (levering aan de eindconsument) bedraagt, dient een bedrijf onder de CAO voor bloemen en planten te vallen. Daarnaast dient het bedrijf afdracht te doen aan het Sociaal Fonds en een pensioenregeling te hanteren. Dit gebeurt (nog) niet in alle gevallen.

Een actueel onderwerp is ‘leven lang ontwikkelen’. Middels dit thema werken we aan het verbeteren van de MBO-opleidingen. Het doel is om betere leerlingen aan te trekken die kunnen gaan werken in onze branche en wellicht zelfstandig ondernemer kunnen worden. Flexibelere manier van stages zou daar al een grote verbetering in kunnen zijn, aangevuld met onze wens om weer een 4-jarige MBO-opleiding te gaan krijgen.

Aansluitend aan dit ondernemersberaad heeft VBW afgesproken dat er een delegatie van EZK een gesprek met het VBW-bestuur zal hebben op 10 september a.s. Zo kunnen we direct onze vragen/wensen met het ministerie bespreken. Sommige lobbyactiviteiten kosten veel tijd, anderen zijn relatief makkelijk te realiseren. Doordat VBW aan verschillende belangrijke tafels meepraat zijn de lijnen kort met de beleidsmakers. Van de kant van de beleidsmakers wordt er weer veel waarde gehecht aan de input vanuit de praktijk. Zo ontstaat er vaak een mooie wisselwerking.