VBW ontzorgt je bij de RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie)

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

Sinds 1994 is de RI&E een wettelijke verplichting voor alle ondernemingen met medewerkers. Wanneer je de RI&E uitvoert of laat uitvoeren, dan is deze 4 jaar geldig, mits er niet verbouwd wordt of er grote veranderingen in je bedrijf plaatsvinden. Wanneer je geen geldige RI&E kunt aantonen met bijbehorend plan van aanpak, dan gaat de Arbeidsinspectie, bij controle, direct over tot het geven van een boete.  Voor het niet hebben van de RI&E is dit €4.500,-. Voor het niet hebben van een plan van aanpak kan nog een keer een boete worden gegeven van €3.000,-. Het is dus belangrijk om een geldige RI&E te hebben. 

Wat is een RI&E?

De RI&E behandelt alle ARBO-zaken die betrekking hebben op de veiligheid binnen jouw bedrijf en daarmee de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Speerpunten momenteel zijn onder andere pesten, seksuele intimidatie en agressie. Dit moet dan in een personeelshandboek of huishoudelijk reglement zijn opgenomen.

Maak gebruik van de VBW RI&E-Support

Uiteraard kun je zelf de RI&E invullen. Als lid van VBW kun je gratis gebruik maken van de digitale tool die we hier speciaal voor hebben laten ontwikkelen.  Het zijn 130 vragen die beantwoord moeten worden en daar komt een plan van aanpak uit met de geconstateerde verbeterpunten, als deze zijn uitgevoerd ben je 4 jaar ‘Arbo proof’. Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de VBW RI&E-support. Jan van den Berg verzorgt dit dan volledig voor jou. Er wordt een afspraak gemaakt en samen met Jan ga je dan door het hele bedrijf heen en laat de plaatsen zien waar medewerkers komen.
Jan van den Berg: “Ik ga de RI&E invullen en maak het plan van aanpak. Als ondernemer krijg je toegang tot het digitale systeem en moet je zelf de uitgevoerde verbeterpunten afvinken. Bij meer dan 25 medewerkers moet de RI&E getoetst worden, ook dat kunnen we voor jou verzorgen.”

De RI&E laten verzorgen door Jan scheelt je veel tijd en je bent ervan verzekerd dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. De investering hiervoor bedraagt, exclusief voor leden, € 450,-. 

Meer informatie en aanmelden

Kijk hier voor meer informatie en meld je direct aan. Natuurlijk kun je ook rechtstreeks contact opnemen met Jan van den Berg: (06) 53 93 65 88. 

RI&E Support