VBW voert sterke lobby

Zoals eerder aangegeven is VBW positief over met de verschillende (steun)maatregelen die het kabinet heeft uitgezet in deze coronacrisis. Toch zijn er nog belangrijke punten van aandacht waar we in de lobby aandacht voor vragen bij de overheid. 

Betalingstermijnen 

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd om de terugbetalingstermijn van belastingen te verruimen van 24 naar 36 maanden. Hier had VBW, binnen het collectief van MKB-Nederland, vorige week voor gepleit. Ook werd het verzoek om de termijn pas in te laten gaan per 1 juli 2021 via deze motie ingewilligd. Er wordt nu nog lobby gevoerd om dat ook voor de overige overheidsinstellingen te hanteren. Voor sommige situaties is en blijft er nog maatwerk nodig op dit punt.

Quarantaineplicht

VBW vraagt aandacht voor een prangende situatie die zich in toenemende mate voordoet. Medewerkers die in thuisquarantaine moeten, maar niet thuis kunnen werken (zoals in onze winkels het geval is), zijn nu voor kosten van de werkgever. De verzuimverzekeraar vergoedt deze gevallen niet. Minister Hoekstra heeft deze vraag in behandeling genomen. Er wordt op dit moment een plan uitgewerkt, waarbij de optie van een noodfonds hiervoor bekeken wordt. Dit zal dan weer aan de hand van SBI codes worden toegekend.

Mondkapjes

De term ‘mondkapjes’ is wellicht het meest gebruikte woord van afgelopen week. Het kabinet heeft het op dit moment geformuleerd als een ‘dringend advies’ om mondkapjes te dragen in openbare (overdekte) ruimtes. Dit betekent dus dat dit advies ook voor de winkels (detailhandel) geldt. Daarmee lijkt de discussie nog niet voorbij te zijn. Er wordt nog veel gesproken over het invoeren van een verplichting. VBW verzoekt het kabinet hier wel duidelijkheid in te geven en het vervolgens ook één lijn in te trekken. 

Volg het nieuws

Nu het coronavirus weer oplaait en de maatregelen dagelijks kunnen veranderen, zal VBW weer intensiever gaan communiceren, indien nodig en wenselijk. Blijf ons nieuws dus goed volgen. Wij volgen, vanzelfsprekend, de richtlijnen en werken zo veel mogelijk thuis, maar blijven goed bereikbaar voor vragen.