Verandering CAO per 1 januari 2021

Gepubliceerd op 17 november 2020

Per 1 januari vindt er een aantal veranderingen plaats in de CAO voor de gespecialiseerde bloemendetailhandel. Het is belangrijk om tijdig met je medewerkers hierover te spreken en vroegtijdig met je loonverwerker afstemming te hebben over de aanpassingen, dan kunnen deze direct worden doorgevoerd in de loonadministratie en kom je later niet in de problemen.

Aanpassingen

  • Voor de loonstijging wordt de verandering in het Wettelijk Minimumloon aangehouden. Deze wordt tweemaal per jaar aangepast: op 1 januari en op 1 juli. Per 1 januari 2021 is de verhoging vastgesteld op 0,29%. 
  • Vanaf januari 2021 is de normale werkweek 40 uur, de loontabel is daarop ook aangepast; dat betekent overigens niet dat de medewerkers verplicht meer uren moeten gaan werken, als werkgever heb je wel de mogelijkheid om dat in overleg samen af te spreken. Bij het aangaan van nieuwe dienstverbanden kan dit wel direct worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
    Let op! De nieuwe loontabel is wel gebaseerd op 40 uur, dus bij minder uren moet je voor het maandloon wel “terugrekenen”. VBW heeft hiervoor een handige rekentool digitaal beschikbaar op vbw.nu;
  • Er wordt een reiskostenvergoeding toegekend van € 0,15 per kilometer. Dit gaat gelden vanaf de 11de km per enkele reis;
  • Per medewerker wordt een (persoonlijk) opleidingsbudget t.b.v. vakmatige ontwikkeling toegekend van 0,5% van de loonsom per jaar. De werkgever beheert dit budget en zal in overleg (jaargesprek) met de medewerker de besteding bepalen en invullen.

Overig

Naast de bovenstaande afspraken hebben de CAO partijen afgesproken dat er een CAO-Meldpunt wordt opgestart. Een website die is bedoeld voor werknemers en werkgevers om eventuele misstanden, probleemsituaties en aandachtspunten met betrekking tot de naleving en de inhoud van de CAO gemeld kunnen worden. 

Meer informatie

Heb je vragen over de CAO, dan kun je contact opnemen met de CAO-Helpdesk: (0318) 52 75 68 (keuze 1).