Wat betekent de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering voor jou?

Wat betekent de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering voor jou?

7 oktober 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil dat kleine werkgevers vaker personeel in een vast dienstverband aannemen. Daartoe heeft zijn ministerie met MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars de belangrijkste elementen van een nieuwe verzekering vastgelegd. Per 1 januari doet deze zijn intrede.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers die het financieel risico van langdurig ziek personeel niet zelf kunnen dragen en moeite hebben met het uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een aanvulling op de al bestaande verzuimverzekeringen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verzekering?

  1. De re-integratiedienstverlening moet gericht zijn op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor), maar is buiten het eigen bedrijf (tweede spoor) ook inbegrepen.
  2. Daarnaast is het effect van het eigen verzuim op de verzekeringspremie gemaximeerd.
  3. Bij dreigend langdurig verzuim wordt een casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie.
  4. De verzekeraar neemt een eventuele loonsanctie over als het UWV, ondanks alle inzet, toch van mening is dat de re-integratie anders had moeten verlopen.
  5. De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde Arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

VBW ZorgPortaal gaat verder

Met een totaaloplossing voor verzuim en arbodienstverlening ontzorgt VBW ZorgPortaal. Het is door bloemisten de meest gekozen verzuimoplossing en dit unieke concept heeft zelfs model gestaan voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

Naast dat het VBW Zorgportaal voldoet aan de genoemde punten gaat het verder. Het VBW ZorgPortaal volgt namelijk de CAO voor de Bloemendetailhandel. En als de cao wijzigt dan passen wij de voorwaarden aan. Bekijk alle details hier.

Al aangesloten bij VBW ZorgPortaal?

Dan hoef je niets te doen. Je wordt maximaal “ontzorgt”. Daarnaast profiteer je vanaf 1 januari 2021 van de financiële tegemoetkoming van de overheid.

Nog niet aangesloten bij VBW ZorgPortaal?

Neem contact op VBW Risk en laat je vrijblijvend informeren (risk@vbw.nu, 030-2848610).