Werken op Koningsdag, hoe zit dat ook alweer?

Gepubliceerd op 21 april 2021

Dinsdag 27 april 2021 is het weer Koningsdag. Hoewel deze dag dit jaar niet gevierd zal worden zoals we gewend zijn, blijft het een officiële feestdag en roept het altijd veel vragen bij werkgevers en werknemers op. Wat kan, mag of moet je nou precies geregeld hebben als werkgever?

De CAO houdt op dit moment vast aan het standpunt dat werknemers op Koningsdag, Hemelvaartsdag en op zondag niet verplicht kunnen worden om te werken.
Als een werknemer aangeeft niet op Koningsdag te willen werken, dan zal je daar rekening mee moeten houden. Dit betekent niet dat de werknemer er automatisch een extra doorbetaalde verlofdag bij krijgt. Het houdt in dat de uren die dan niet worden gewerkt of op een andere dag moeten worden ingehaald (werken met plus- en min-uren) of in mindering worden gebracht op het verloftegoed. Dit laatste kan echter alleen met toestemming van de werknemers.

Je kunt er ook voor kiezen de winkel op Koningsdag te sluiten, omdat er dan toch een tekort aan personeel is of gewoon omdat het een feestdag is. Je gunt jezelf ook een dag vrij. Natuurlijk staat het je vrij deze dag als extra verlofdag voor de werknemers te beschouwen.

Aanvulling op werken op feestdagen

In het kader van het al dan niet werken op de feestdagen volgt hieronder een aanvulling:
Noch in de wet noch in de CAO staat geschreven dat werknemers op feestdagen recht hebben op een extra doorbetaalde vrije dag. Gebleken is echter wel dat het bij veel bloemisten de gewoonte is werknemers op een feestdag een extra vrije dag te gunnen. Bloemisten zullen deze ‘ongeschreven regel’ in acht moeten blijven nemen. In het geval je op een feestdag je winkel sluit, worden dan de niet gewerkte uren niet als min-uren geregistreerd, maar blijft deze dag aldus een extra doorbetaalde vrije dag voor de werknemer.

Het is belangrijk dat je met je werknemers afspraken maakt over de wijze waarop met werken op feestdagen wordt omgegaan. Stel tijdig vast wanneer jij je winkel wil sluiten en maak dit kenbaar aan je personeel. Dit voorkomt onenigheid achteraf. Het jaargesprek is een uitgelezen moment het werken op feestdagen in het aankomende jaar te bespreken en meteen vast te leggen.
Tot slot: Indien je werknemer op Koningsdag werkt heeft hij/zij recht op een toeslag van 30%.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met onze Juridische Dienst via 0318 - 527568 of juridisch@vbw.nu.