Vruchtbaarheidsonderzoek tijdens werktijd: betaald of onbetaald verlof?

Vruchtbaarheidsonderzoek tijdens werktijd: betaald of onbetaald verlof?

1 november 2017

De kans bestaat dat één van je werknemers aangeeft onder werktijd naar het ziekenhuis te moeten voor een vruchtbaarheidsonderzoek. Eén op de zes paren wordt immers geconfronteerd met onvruchtbaarheid. Het is vaak niet te voorspellen hoe lang de periode van onderzoeken zal zijn. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is het een onrustige periode. Maar voor wiens rekening komen die niet gewerkte uren nu eigenlijk?


Volgens artikel 33 van de CAO voor bloemisten moet de werknemer een bezoek aan een arts in principe buiten werktijden plannen. Als dit niet mogelijk is of als er sprake is van een acute situatie wordt het bezoek aan de arts beschouwd als werktijd. Dit artikel is echter niet gericht op het verzuim wegens vruchtbaarheidsonderzoeken. Een vruchtbaarheidsonderzoek kan inhouden dat elke maand een aantal dagen achter elkaar het ziekenhuis bezocht moet worden. De tijdstippen kunnen nogal variëren en zijn ook niet altijd te voorspellen zijn. Artikel 33 van de CAO is dan ook bedoeld voor het eenmalige bezoek aan een huisarts of tandarts.

We moeten het antwoord op de vraag verderop in de CAO zoeken en wel in artikel 49.2 waar onder meer staat dat calamiteitenverlof volledig wordt doorbetaald. In eerste instantie denk je bij een calamiteit aan een plotselinge onvoorziene gebeurtenis waarbij de werknemer meteen de werkplek moet verlaten. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer een ziek kind van school moet halen of wanneer een loodgieter moet worden geregeld vanwege een kapotte waterleiding thuis. De enkele voorwaarde die daaraan verbonden wordt is dat de werknemer het verlof - zo mogelijk vooraf - bij de werkgever moet melden.


Bij een reeks vruchtbaarheidsonderzoeken spreek je niet echt van een calamiteit. Maar als we de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) nalezen op wat men onder calamiteiten verstaat, wordt het duidelijk. Allereerst merk ik op dat calamiteitenverlof in de CAO moet worden gezien als verzamelnaam voor 'calamiteiten- en ander kortverzuimverlof'. Dit komt al een stuk breder over. Verder blijkt dat niet alleen aanspraak op het verlof gemaakt kan worden bij plotselinge onvoorzienbare omstandigheden, maar ook bij 'zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden'. Onder meer vanwege de vragen die rezen over of een werknemer voor vruchtbaarheidsonderzoeken aanspraak kan maken op betaald verlof, is twee jaar geleden de WAZO op dit punt verduidelijkt en uitgebreid toegelicht. Voor vruchtbaarheidsonderzoeken kan de werknemer aanspraak maken op calamiteiten- of kortverzuimverlof. Betaald verlof aldus!


Maar wat betekent dit nu voor jou als werkgever?

Afgezien van de loondoorbetalingsverplichting is het van belang met de werknemer afspraken te maken over het traject, de verwachte beperkingen en de noodzakelijke aanpassingen in werktijden en/of werkzaamheden. Bespreek redelijke oplossingen voor het verzuim. Als je er met de werknemer niet uit komt, kan eventueel de bedrijfsarts een rol vervullen in het gesprek met de werknemer.

Naast onvruchtbaarheid kunnen zich bij werknemers natuurlijk ook andere zeer bijzonder persoonlijke omstandigheden voordoen. Maak het bespreekbaar en zorg dat de arbeidsverhouding gezond blijft. Daarmee beperk je het risico op gehele uitval door arbeidsongeschiktheid.


Vragen?

Neem voor deze en andere CAO vragen contact met de CAO Helpdesk, tel 0318-527568 (keuze 1).