Bloemistenacademie groeit en bloeit

Bloemistenacademie groeit en bloeit

9 november 2017

Goed onderwijs is cruciaal voor de toekomst van de bloemendetailhandel. Daarom werkt VBW samen met AOC’s steeds verder aan het doorontwikkelen van de Bloemistenacademie. Op deze pagina lees je hoe dat gebeurt!

Samen het onderwijsprogramma verbeteren

Het eerste jaar van de Bloemistenacademie zit er inmiddels op. VBW voert momenteel evaluatiegesprekken met de deelnemende AOC’s. De eerste indrukken zijn positief, maar uiteraard blijven er altijd verbeteringen mogelijk. Zo gaan we samen met de AOC’s kijken hoe we de BPV-opdrachten nog beter kunnen laten aansluiten bij de uitgangspunten van de scholen en de praktijk van de bloemist. Verder neemt het Ontwikkelcentrum binnenkort de gebruikte leermiddelen van de Bloemistenacademie onder de loep. VBW kijkt mee of de inhoud nog optimaal aansluit bij wat belangrijk is voor bloemisten anno 2017. Verder gaat VBW nog meer focus leggen op de juiste begeleiding van studenten. Het is de nadrukkelijke wens dat praktijkbegeleiders bij bloemisten de daarvoor ontwikkelde gratis workshops gevolgd hebben. Meer informatie over de workshops is te vinden opbloemistenacademie.nl.

Vmbo’ers inspireren om instroom te verhogen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor een loopbaan in de bloemendetailhandel?
Dat gaat VBW uitzoeken op vmbo-scholen in heel Nederland.

Er wordt onder meer gekeken naar hoeveel jongeren er op vmbo-scholen een groen profiel volgen, welk deel van die jongeren doorstroomt naar één van de AOC’s van de Bloemistenacademie en wat hen tegenhoudt en aanspreekt om te kiezen voor eentoekomst bij de bloemist. Op basis daarvan wordt een promotieprogramma voor vmbo-scholen ontwikkeld, dat in de zomer van 2018 klaar moet zijn. Doel van het programma is om de instroom richting de Bloemistenacademie te verhogen en zo te borgendat bloemisten ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende vakmensen.

Extra uitdaging voor meest getalenteerde studenten

VBW kijkt of het mogelijk is om de meest talentvolle studenten van de Bloemistenacademie uitdagen met een extra opleiding. Die extra opleiding moet zich richten op het hoogste niveau van vakmanschap en jongeren nog beter voorbereiden op het werk bij speciaalzaken.

Het idee is dat de studenten zo’n mbo+programma gaan volgen na hun mbo-opleiding. De inhoud en lengte van het programma moeten nog vastgesteld worden. Doel is om in de tweede helft van 2018 meer duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden en de eventuele inhoud van zo’n extra uitdagende programma.

“We doen dat omdat we steeds meer een tweedeling in de markt zien tussen inloopbloemisten en speciaalzaken. Bloemisten die kiezen voor het hogere segment, hebben ook gespecialiseerde vakmedewerkers nodig. Daar springen we op in met deze ontwikkeling”, vertelt Marco Maasse, algemeen directeur van VBW.


Met de mogelijke ontwikkeling van een extra opleiding sorteert VBW al voor op de toekomst. In 2019 wordt het nieuwe onderwijsprogramma voor groenopleidingen geschreven. VBW zal hier aan bijdragen. Daarbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor segmentkeuzes van bloemisten. “Voor een inloopbloemist is het bijvoorbeeld belangrijk dat medewerkers commercieel handelen, organisatorisch sterk zijn en zich richten op bedrijfsefficiency. Waar mogelijk zullen we kijken of dat nog meer aan bod kan komen in onderwijsprogramma’s.”