Heb jij een camera in je winkel?

Heb jij een camera in je winkel?

9 maart 2018

Heb je camera’s in je winkel hangen of ben je van plan om deze binnenkort aan te schaffen? Dan is het goed om te weten waar je rekening mee moet houden aan de hand van de AVG-wetgeving. In dit artikel lees je niet alleen hoe lang je beelden mag bewaren maar lees je ook iets over de informatieplicht waaraan jij moet voldoen.

Er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Bij het gebruikmaken van een camera in je winkel dien je rekening te houden met een aantal eisen vanuit huidige wetgeving (Wbp). Deze eisen komen min of meer ook terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die ingaat op 25 mei 2018. Verantwoording vastleggen in een register (beleid) en het kunnen aantonen dat je bijvoorbeeld de werknemer hebt geïnformeerd, wordt nu vanuit de AVG sterker belicht.

Hieronder een korte beschrijving van 2 onderwerpen om je op gang te helpen.

1. Informatieplicht t.o.v. de betrokkenen

Informatieplicht over het gebruik van camera’s bestond onder de wet Wbp ook al. Alleen met de komst van de wet AVG, wordt benadrukt dat je verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens dient op te nemen in een register (een beleid). Je dient de werknemer, klant en overige betrokkenen te informeren over de aanwezigheid van een camera in je winkel. Daarbij moet je vastleggen dat je de werknemer hebt geïnformeerd. Dit kan je bijvoorbeeld doen door het vast te leggen in een document en dat toe te voegen aan het personeelsdossier.

2. Bewaartermijn van camerabeelden

Vanuit de AVG-wetgeving wordt van je verwacht dat je persoonsgegevens niet te lang bewaart dan nodig. Nu camerabeelden met personen erop ook persoonsgegevens zijn, moet je in beleid opnemen hoe lang de beelden bewaard zullen blijven. Uit beleidsregels cameraregistratie volgt dat de winkeliers een bewaartermijn van maximaal 4 weken hebben. Heb je als winkelier beelden vastgelegd van een incident, zoals een winkeldiefstal? Dan mag je als winkelier (en is het ook verstandig) de beelden langer te bewaren tot de zaak is afgehandeld.

TIP: worden de beelden automatisch na verloop van tijd verwijderd? Controleer dan af en toe of het binnen de aangegeven termijn plaatsvindt.

Met vragen of voor juridisch advies kun je terecht bij VBW Juridische Dienst/CAO helpdesk: 0318-527568 (bereikbaar: 08:30 – 13:00 uur) of een e-mail sturen naar juridisch@vbw.nu