CAO-Loonstijging per 1 juli 2018

CAO-Loonstijging per 1 juli 2018

26 juni 2018

Aanpassing loontabel per 1 juli 2018
In de onlangs gesloten CAO is ieder halfjaar een aanpassing van de loontabel voorzien. Afgesproken is dat de loontabel zal meestijgen met de stijging van het minimumloon. Deze stijging kent een ondergrens van 0,5% en een maximum van 0,8%

Per 1 juli 2018 worden de minimumlonen aangepast, en wel met een stijging van 1,02%. Dit betekent dat de loontabel voor de gespecialiseerde bloemendetailhandel per 1 juli wordt aangepast, met een verhoging van 0,8% (het overeengekomen maximum). Bekijk de nieuwe hier de nieuwe loontabellen.

Bovenschaalse lonen
Voor de bovenschaalse lonen (dus als er in de praktijk meer wordt beloond dan de CAO-schaal aangeeft) geldt dat alleen het loonschaalgedeelte uit de CAO stijgt met het afgesproken percentage, dus in dit geval met een maximum van 0,8%.

Voor meer informatie
Bekijk meer informatie over de nieuwe loontabel 1 juli 2018 en overige CAO-thema’s. Er kan ook contact worden gezocht met de CAO-Helpdesk, 0318-52756, keuze 1.

Meer informatie over de nieuwe CAO