Contributie in maandelijkse termijnen

Contributie in maandelijkse termijnen

3 januari 2018

VBW gaat haar jaarcontributie vanaf dit jaar factureren in 12 maandelijkse termijnen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van velen om de contributie gespreid te kunnen betalen. Voorheen werd de contributie in 2 delen gefactureerd. De eerste deelfactuur ontvang je in januari, deze kent een hoogte van € 45,17 (ex. BTW). De hoogte van de jaarcontributie in 2018 is ongewijzigd ten opzichte van 2017.