Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

27 november 2018

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is op 13 november jl. als hamerstuk afgedaan in de Eerste Kamer. Het huidige kraamverlof heet vanaf 1 januari a.s. geboorteverlof en wordt als volgt gewijzigd.

Veranderingen per 1 januari 2019:
Geboorteverlof van 2 dagen verlof naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur
Het recht op geboorteverlof gaat in op de dag na de bevalling en kan in de vier weken na de bevalling worden opgenomen in plaats van vanaf de dag dat het kind feitelijk bij de moeder op hetzelfde adres woont zoals dat nu geldt. De werkgever is verplicht om het loon gedurende het geboorteverlof door te betalen.

Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd van 4 naar 6 weken
Werknemers die een kind adopteren of als pleegkind in huis nemen, kunnen 4 weken verlof nemen. Hiervoor kunnen zij een uitkering ter hoogte van het dagloon ontvangen.

Veranderingen per 1 juli 2020:
Aanvullend 5 weken geboorteverlof (70% uitkering van het dagloon van UWV)
Het aanvullend geboorteverlof behelst van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Voor dit verlof bestaat geen recht op loon, maar kan een uitkering worden aangevraagd bij UWV. De uitkering is bedraagt 70% van het voor de werknemer geldende dagloon en wordt verstrekt voor maximaal 5 weken. De kosten die verband houden met deze uitkering worden door het UWV betaald uit premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.