Groenbranche trends 2018

Groenbranche trends 2018

24 november 2017

Het nieuwe jaar staat al voor de deur! Daarom werden tijdens de Trade Fair de Groenbranche Trends voor 2018 gepresenteerd. Tuinbranche Nederland, branchevereniging VHG, iBulb en Bloemenbureau Holland stelden samen met trendwatcher Aafje Nijman drie stijltrends vast voor de sierteeltsector. VBW draagt de trends via o.a. het VBW Inspiratieteam actief uit. Een beschrijving van deze trends is te vinden op Bloemenbureauholland.nl, vergezeld van prachtige fotografie.

Drie trends op basis van de tijdgeest

In de huidige tijdgeest hebben oude structuren hun kracht verloren. Denk maar aan nepnieuws en falende opiniepeilingen. Opvallend is ook de tweestrijd in de samenleving: verharding versus behoefte aan verbinding, vooruit willen versus vasthouden aan het verleden. Dit verdeelt de maatschappij in nieuwe, gepolariseerde groepen. Daar tussenin kan gebouwd worden aan een harmonieuzere samenleving.

Deze tijdgeest vertaalt zich in drie stijltrends voor 2018: