Daar prikt de kantonrechter zo doorheen!

Daar prikt de kantonrechter zo doorheen!

21 maart 2018

De derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werkneemster loopt bijna af. Je wil haar graag houden, maar liever niet in vaste dienst.

Een werknemer in vaste dienst brengt extra, met name financiële, verplichtingen met zich mee. Bij langdurige ongeschiktheid zit je vaak nog twee jaar aan een werknemer vast. En als je de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen, moet je toestemming hebben en kost het je een transitievergoeding.

Ketenregeling


De wetgever heeft de ketenregeling in het leven geroepen en vervolgens ook nog eens aangescherpt. Je mag een werknemer nog maar drie arbeidscontracten voor onbepaalde tijd aanbieden. Bij de vierde is hij/zij in vaste dienst. En op het moment dat de werknemer twee jaar bij je in dienst is, is er ook ineens sprake van een vast dienstverband.

Payrolling goed alternatief?


Waarom zou je bijvoorbeeld niet de werknemer bij een payroll-bedrijf onderbrengen? Deze constructie wordt echter als schijnconstructie gezien en de rechtspraak is hierover al duidelijk: er is sprake van opvolgend werkgeverschap, met als gevolg dat de werknemer aanspraak kan maken op een vast dienstverband.

Ons advies

Blijf transparant en duidelijk

Bedenk dat er in principe drie mogelijkheden zijn: de werknemer in vaste dienst nemen, de arbeidsovereenkomst niet verlengen en/of de werknemer na een periode van 6 maanden weer in dienst nemen. De wetgever wil dat werkgevers in die richting denken en doen. Elke andere constructie, daar prikt een rechter zo doorheen.

Tijdig opzeggen

Als je niet kan kiezen voor een vast dienstverband moet je tijdig en schriftelijk opzeggen. Minimaal een maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst moet je aan je werknemer kenbaar maken of je wil verlengen en onder welke voorwaarden.


Voor vragen over dit onderwerp of andere juridische kwestie kunt u terecht bij VBW Juridische Dienst: 0318-527568 (bereikbaar: 08:30 – 13:00 uur) of een e-mail sturen naar juridisch@vbw.nu.