Laatste nieuws CAO Bloemendetailhandel - Correctie CAO-loontabel

Laatste nieuws CAO Bloemendetailhandel - Correctie CAO-loontabel

21 augustus 2018

Correctie CAO-loontabel 1 juli 2018 functiegroep A
In de nieuwe loontabel per 1 juli 2018 is een storende fout opgenomen, die we hierbij corrigeren.

Per 1 juli 2018 zijn de minimumlonen aangepast met 1,03% (afgerond). In de CAO is echter overeengekomen dat de maximale stijging van de loontabel 0,8% is. Deze maximale stijging geldt echter niet voor minimumlonen. Omdat functiegroep A in feite het minimumloon is (+ waarde 4 vrije dagen), had groep A met 1,02% verhoogd moeten worden. Dat is helaas niet goed in de tabel verwerkt. Daarom is een herrekening van functiegroep A in de loontabel gemaakt. Indien nodig dienen salarissen in functiegroep A met terugwerkende kracht 1 juli alsnog te worden aangepast.

Klik hier voor de nieuwe en juiste loontabel per juli 2018
.