De Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

De Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

20 november 2018

Samen met een groep gemotiveerde ondernemers heeft VBW de afgelopen maanden in kaart gebracht van welke regels en kosten kleine ondernemers het meeste last hebben. De Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 is nog niet afgerond, maar staat nu al vol in de aandacht van de staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer. Tijdens het Algemeen Overleg over regeldruk, dat op 1 november j.l. plaatsvond, noemde ze het project meerdere keren.

Meer dan 35 knelpunten
Uit gesprekken met ondernemers zijn maar liefst 37 knelpunten naar voren gekomen. Aan veel van deze knelpunten wordt al gewerkt door de overheid of door de branches. Voor 13 knelpunten kan nog veel werk worden verzet. In het kader van de Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 zijn wij samen met ministeries, inspecties, uitvoeringsorganisaties, lokale overheden en ondernemers op zoek gegaan naar oplossingsrichtingen voor deze 13 knelpunten. Er werd gesproken over werkgeverszaken zoals de transitievergoeding, arbodiensten en de RI&E. Over ondernemers- en ambachtszaken kwamen onderwerpen zoals aanbestedingen, de verplichte (zondags)opening en het aanbod van BOL- en BBL-leerlingen ter sprake.

Samen werken aan nieuwe oplossingen
De aanwezigen werkten samen aan creatieve en innovatieve oplossingsrichtingen voor de knelpunten. Er heerste een goede sfeer en er werd gezamenlijk gezocht naar oplossingsrichtingen voor de genoemde knelpunten om het ondernemerschap en vakmanschap voor de ambachtelijke ondernemer wat gemakkelijker te maken.

Vervolg
Op basis van de uitkomsten van deze labs wordt een actieprogramma opgesteld met daarin per knelpunt één of meerdere oplossingsrichtingen. Met die oplossingsrichtingen kan de overheid straks samen met de branches aan de slag.

Bekijk de details uit het onderhandelaarsakkoord