Meermalige plantentrays scoren beter op duurzaamheid

Meermalige plantentrays scoren beter op duurzaamheid

18 april 2017

Meermalige plantentrays hebben minder impact op het milieu dan eenmalige plantentrays. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van Royal FloraHolland.

Royal FloraHolland en VBW hechten veel waarde aan een toekomstbestendige sierteeltsector, waarin bloemen en planten met respect voor mens en milieu worden geteeld en verhandeld, zonder dat dit tot kostenverhoging leidt. Om de keten handvatten te geven om een goede afweging te maken en tot de juiste verpakkingskeuze te komen, heeft Blonk Consultants een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de milieuprestaties van eenmalige en meermalige plantentrays. Ook geeft dit onderzoek inzicht waar het grootste verbeterpotentieel van de eenmalige en meermalige trays zich bevindt.

Milieuprestaties vergeleken

Blonk Consultants heeft een levenscyclusanalyse uitgevoerd (afgekort LCA), op basis van internationale richtlijnen. In deze analyse zijn de milieuprestaties van plantentrays (een- en meermalig) tijdens hun gehele levensduur onderzocht en met elkaar vergeleken.

Betere milieuresultaten met meermalig fust

Uit het onderzoek blijkt dat meermalige trays qua milieu-impact beter scoren dan eenmalige trays. Bij eenmalige trays zorgen vooral de productie van het kunststof en de afvalfase voor de meeste impact. Kansen om de milieu-impact te verlagen zitten dan ook in het reduceren van het gewicht per tray en het maximaliseren van de recycling. Bij meermalig fust dragen met name het transport en het schoonmaakproces (Floratino) bij aan de milieu-impact.

Binnenkort volgt meer inhoudelijke informatie over de uitkomsten van dit onderzoek op de website van Royal FloraHolland.

Wat doen VBW met de uitkomst?

Het onderzoek vormt voor VBW een belangrijke doorbraak in de eenmalige vs. meermalige fust-discussie om het gebruik van eenmalig fust terug te dringen. De VBW levert graag een bijdrage aan het zo efficiƫnt en duurzaam mogelijk maken van het verpakkingsgebruik, samen met katenpartners en andere stakeholders. Concreet wordt o.a. een marktonderzoek gestart naar meermalig plantenfust: wat zijn redenen om voor meermalig plantenfust te kiezen? Zijn er knelpunten? En hoe bevorderen we het gebruik van meermalig plantenfust?