VBW gaat ondersteuning bij promotie anders invullen

VBW gaat ondersteuning bij promotie anders invullen

29 januari 2018

Mijn Bloemist magazine verdwijnt

In de afgelopen periode heeft VBW in overleg met bloemisten en strategische partners de invulling van het promotie-ondersteunings-programma geëvalueerd. Conclusie is dat het huidige ‘Mijn Bloemist’-programma in het algemeen en het Mijn Bloemist-magazine in het bijzonder, in de afgelopen jaren hebben geleid tot meer marktgerichtheid in de branche, maar onvoldoende bijdrage heeft geleverd aan het hoofddoel: het vergroten van de afzet. Dit ondanks grote financiële investeringen in m.n. het magazine.

Andere invulling: consument centraal

Om die reden kiezen we ervoor om de ondersteuning van leden op het vlak van promotie anders in te gaan richten. In het afgelopen jaar is er diepgaand onderzocht gedaan naar de verschillende typen consumenten en bekeken hoe zij (het liefst) bloemen en planten en kopen. In totaal zijn er 7 consumentgroepen te onderscheiden, 2 springen er voor bloemisten uit: de ‘Stijl-klant’ en de ‘Gezelligheid-klant’.

Persoonlijke support via STAP

Om deze groepen goed te kunnen bereiken gaat VBW nadrukkelijker inzetten op persoonlijke/lokale ondersteuning. Via STAP helpen we jouw verzorgingsgebied in beeld te brengen. Op basis daarvan bepalen we samen welke klant(groep)en jij wilt bedienen en hoe deze te bereiken. Je mag daarbij rekenen op onze support!

Mijn Bloemist

Omdat we actief gaan inzetten op persoonlijke ondersteuning en minder op massacommunicatie, zal Mijn Bloemist minder massaal en meer individueel ondersteund worden. De social media-kanalen van Mijn Bloemist blijven actief, evenals de website en de maandelijkse nieuwsbrief. Het Mijn Bloemist-seizoensmagazine zal per direct verdwijnen.

Aansluitend op beide consumentendoelgroepen zal VBW dit jaar samen met partners wel een campagneprogramma blijven bieden. Er zal o.a. aandacht zijn voor het (K)anjerboeket, een voorjaarscampagne, een zomercampagne en we zullen inhaken op oktober=woonmaand.