Modelarbeidsovereenkomsten aangepast

Modelarbeidsovereenkomsten aangepast

10 oktober 2018

Dit jaar hebben zich twee gebeurtenissen voorgedaan die hun doorwerking hebben in de arbeidsverhouding tussen de medewerker en de bloemist. Voor nieuwe medewerkers hebben we dit ondervangen door de inhoud van de modelarbeidsovereenkomsten op een paar punten aan te passen. Voor de huidige medewerkers hoeven er geen nieuwe arbeidsovereenkomsten te worden opgesteld. Wel is het raadzaam ze over het navolgende te informeren.AVG

In mei werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit heeft onder andere met zich mee gebracht dat de bloemist nu verplicht is de medewerkers op de hoogte te brengen van de wijze waarop binnen de onderneming persoonsgegevens worden verwerkt. Het is de bedoeling dat je je medewerkers hierover informeert vóór of tijdens het sluiten van de arbeidsovereenkomst en je kunt dat doen middels een privacyverklaring die je als bijlage aan de arbeidsovereenkomst hecht. (download hier een model privacyverklaring) CAO

Halverwege het jaar werd ook de nieuwe CAO getekend waarmee nieuwe belangrijke zaken zijn afgesproken. Onder andere zijn wijzigingen doorgevoerd in het salarisgebouw en in de beloningontwikkeling en is de systematiek van de toeslagen vereenvoudigd. Verder gaat de nieuwe CAO bij een fulltime dienstverband uit van een 38urige werkweek, het recht op 20 wettelijke verlofdagen per jaar en recht op het inkopen van maximaal 8 (bovenwettelijke) verlofdagen. Ook hierop zijn de modelarbeidsovereenkomsten aangepast.


De aangepaste arbeidsovereenkomsten zijn te vinden op onze website. Tussen de downloads tref je ook een document aan met uitleg en extra informatie bij de modellen. Het verdient aanbeveling dit door te nemen voordat je een model kiest en een overeenkomst sluit met een medewerker. Verder moet een model arbeidsovereenkomst natuurlijk nog aangepast worden aan jouw specifieke situatie en misschien wil je iets wijzigingen of vind je een aanvulling nodig. Twijfel je ergens aan?

Neem dan contact op met onze Juridische Dienst via 0318-527568 of juridisch@vbw.nu.