Nog een extra kerstcadeau: nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte

Nog een extra kerstcadeau: nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte

21 december 2018

“Een paar weken geleden hadden we al aangekondigd dat er voor de kerst meer duidelijkheid zou komen over een groot pijnpunt voor ondernemers, de loondoorbetaling bij ziekte. Na een jarenlange lobby is er een grote stap in de goede richting voor kleine bedrijven gezet". Dat zegt voorzitter Marco Maasse, algemeen directeur van VBW over de afspraken met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, die de werkgeverspartijen in Den Haag met minister Koolmees van SZW en het Verbond van Verzekeraars hebben gepresenteerd. "Dit pakket beperkt de risico’s voor met name de kleinere ondernemers en maakt het voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper", aldus Marco.

Met name kleine bedrijven ontlasten

De afspraken, die worden vastgelegd in wet- en regelgeving en een convenant met verzekeraars, moeten met name kleine bedrijven (tot 25 medewerkers) ontlasten. "Financieel, maar zeker ook bij de re-integratie van zieke werknemers. Ondernemers ervaren alle verantwoordelijkheden en verplichtingen rond de loondoorbetalingsplicht nu als een loden last. Het is bovendien een onzeker traject, omdat je als klein bedrijf met weinig ervaring en capaciteit nooit weet of je het 100 procent goed hebt gedaan. Dat alles gaan we met deze afspraken fors verbeteren, zonder dat daarmee de rechten van de zieke werknemer veranderen."

Financiële tegemoetkoming en betere zekerheid

Ondernemers krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten. Minister Koolmees trekt daar op jaarbasis 450 miljoen euro voor uit. Zodra het systeemtechnisch mogelijk is om het onderscheid te maken, krijgen alleen bedrijven tot 25 medewerkers nog compensatie in de vorm van een lagere (Aof)premie.

Belangrijk is ook dat het medisch advies van de bedrijfsarts wettelijk leidend wordt bij de toets op re-integratie inspanningen. Als je dat hebt opgevolgd, kan het UWV je geen loonsanctie meer opleggen, zoals nu vaak gebeurt. Dat biedt ondernemers meer zekerheid. Ook krijgen bedrijven meer grip het tweede spoor (re-integratie buiten het eigen bedrijf) doordat ze kunnen vertrouwen op het advies dat de bedrijfsarts hierover geeft.

Ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 hebben ondernemers de mogelijkheid om een nieuwe, zogenoemde MKB Ontzorgverzekering af te sluiten, die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van hen overnemen. De polis is Poortwachterproof. Ondernemers weten hiermee precies waar ze aan toe zijn en er wordt een hoop gedoe uit handen genomen. Als ze de adviezen van de professional opvolgen, kunnen ze ook niet meer worden geconfronteerd met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar. Langdurig verzuim in het eigen bedrijf telt bovendien minder mee in de hoogte van premie. De ondernemersorganisaties verwachten dat de inzet van professionals de kwaliteit van de re-integratie zal verbeteren. Dat is goed voor zowel werkgever als werknemer.

De nieuwe polis zal door verschillende verzekeraars worden aangeboden, zodat er marktwerking is. Polissen moeten aan een minimum standaard voldoen, transparant zijn en met elkaar te vergelijken. Er komt een loket waar ondernemers met klachten over dit product terecht kunnen. Namens VBW zullen MKB-Nederland en de verzekeraars evalueren jaarlijks en rapporteren aan de minister van SZW.

Dit pakket biedt ondernemers keuzes

Maasse is positief over de afspraken die nu zijn gemaakt. "Wij hebben altijd gezegd: het moet efficiënter, met lagere lasten en minder risico's, zeker ook voor kleine bedrijven. De maatregelen zoals vorig jaar aangekondigd in het Regeerakkoord, voldeden daar niet aan. Dit pakket komt een heel eind in de goede richting en biedt ondernemers keuzes. Je kúnt de nieuwe verzekering afsluiten, maar het hoeft niet. Doe je het niet, dan profiteer je nog steeds van de wettelijke maatregelen."

VBW Risk

Ben je als ondernemer nu voor verzuim verzekerd via VBW Risk? Dan komen we tijdig met een passend aanbod voor deze veranderingen. Ben je nog niet verzekerd via VBW Risk? Wellicht een goede reden om eens contact op te nemen, in de praktijk scheelt dit al snel honderden euro’s en heb je gemak van de combinatie met de VBW-arbodienstverlening.

Conclusie

VBW is zeer content met de resultaten van deze lange lobby. Vooral het feit dat kleinere ondernemers nu eens echt ontzien gaan worden en dat de risico’s van langdurig verzuim voor hen worden beperkt.

Belangrijkste afspraken loondoorbetaling bij ziekte op een rij