Nieuwe loontabellen per 1-1-2019

Nieuwe loontabellen per 1-1-2019

29 november 2018

Nieuwe loontabellen per 1-1-2019

Per 1 januari 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,34%. Dit betekent dat de CAO-loontabel ook wordt aangepast. De loonschalen voor functiegroep A worden per 1-1-2019 verhoogd met 1,35%, de lonen in de overige functiegroepen worden conform CAO verhoogd met 0,8%. Graag het dringende advies deze nieuwe lonen tijdig door te voeren in de loonverwerking en administratie. Voor meer informatie over de nieuwe maandlonen en uurlonen, klik hier.

Eenmalige uitkering in december 2018

In de CAO is afgesproken dat de medewerkers over het in 2018 verdiende bruto basissalaris (dus excl. bijzondere toeslagen) ook een eenmalige uitkering krijgen van 0,5%. Deze dient in december 2018 uitgekeerd te worden.

Jaargesprek

Los van de nieuwe loontabellen is het ook goed om met medewerkers een jaargesprek te voeren. Terugblikken, vooruitkijken, doelen stellen en praktische afspraken maken. Maak tijd voor dit goede en belangrijke gesprek (uiteraard kan dit ook in januari).