Plantion investeert in aantrekkelijke klok

Plantion investeert in aantrekkelijke klok

7 juli 2017

De omzet van Plantion in de eerste zes maanden van 2017 laat zich goed vergelijken met dezelfde periode een jaar geleden (+0,5 procent). Bemiddeling, groencentrum en Plantion Digitale Marktplaats (PDM) presteren boven verwachting, de klok blijft iets achter maar vertoont inmiddels weer een stijgende lijn. Plantion blijft focussen op een sterke bloemistenklok met aantrekkelijke mogelijkheden voor fysieke en online inkoop van bloemen en planten.

Het bemiddelingsbureau liet in het eerste half jaar een mooie groei zien, nadat de omzet in 2016 ook al sterk was gestegen. Mede dankzij de aantrekkende huizenmarkt en de aanleg van tuinen steeg ook de omzet van het groencentrum. De omzet uit het digitale verkoopkanaal PDM was met een kleine half miljoen euro relatief bescheiden maar groeide spectaculair ten opzichte van het startjaar 2016.

De omzet van de klok was iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De klok ondervond eerst veel nadeel van extreme weersomstandigheden in productiegebieden wereldwijd, wat tot schaarste in de markt leidde. Vervolgens kwam daar de uitzonderlijk warme maand juni in Nederland bovenop. Inmiddels laat de omzet weer een stijgende lijn zien. Plantion mikt nog steeds op lichte groei aan het eind van het jaar.

Focus op de klok

De verwachting dat de klok zich zal herstellen, baseert Plantion op een aantal zaken. Ten eerste heeft Plantion de afgelopen tijd geïnvesteerd in het klokassortiment. De aanbodmanagers blijven zoeken naar mogelijkheden voor verbreding en kwaliteitsverbetering van het aanbod en de relatiemanagers gaan door met het actief benaderen van nieuwe kopers. De focus van Plantion blijft de komende jaren gericht op een complete marktplaats met een aantrekkelijke veilingklok. In haar beleidsplan 2017-2020 staat versterking van de klok genoemd als doelstelling en spreekt Plantion zelfs de ambitie uit om in 2025 dé bloemistenklok van West-Europa te zijn.

Fysiek en online

Behalve met assortimentsverbetering investeert Plantion ook op andere manieren in de klok. Zo zullen er binnenkort in samenwerking met veredelaars wekelijks noviteiten voor de klok komen. Daarnaast gaat Plantion thematische activiteiten organiseren die de klokkoper moeten helpen om succesvol te blijven in een wereld die steeds meer digitaliseert. Tegelijkertijd bekijkt Plantion mogelijkheden om met virtuele technieken het online kopen niet alleen gemakkelijker maar ook persoonlijker maken. Kopers op afstand moeten zich in de toekomst als het ware in de afmijnzaal wanen.

Sluiting Naaldwijk

Verder houdt Plantion rekening met enige toeloop van klokkopers uit het Westland, door de aangekondigde sluiting van bloemistenklok Naaldwijk per 1 oktober. Voor bloemisten en andere inkopers kan Ede een goed alternatief zijn. Daarbij rekent Plantion zich niet rijk. De sluiting zal mogelijk voor sommige bloemisten aanleiding zijn alleen nog maar online in te kopen. Daarnaast spelen aspecten zoals afstand en cultuur wellicht een rol. Maar voor klokkopers die zich kunnen vinden in de sfeer en de mogelijkheden van Plantion, staat de deur open.

Plantion

Plantion te Ede is een moderne, complete en inspirerende marktplaats voor kwekers en sierteeltdetaillisten. Met 147 medewerkers creëert Plantion optimale afzetmogelijkheden voor producten van haar aanvoerders. Plantion combineert onder één dak een klokveiling (dagverse bloemen en planten), een groencentrum (boomkwekerijproducten) en een groothandelscentrum (bloemen, planten en bloemisterijartikelen). Daarnaast bemiddelt Plantion rechtstreeks tussen kweker en koper. Een uitgebreid assortiment bloemen en planten is ook via Plantion Digitale Marktplaats verkrijgbaar: www.dm.plantion.nl. Plantion investeert in een CO 2-neutrale marktplaats, onder meer door gebruik van zonnepanelen en windenergie. Over 2016 realiseerde Plantion een omzet van 99,5 miljoen euro. Meer informatie: www.plantion.nl.

Plantion viert in 2017 ‘100 jaar marktplaats’: https://vimeo.com/199274123