Ambachtelijke speciaalzaken dupe afschaffing dividendbelasting en BTW-verhoging

Ambachtelijke speciaalzaken dupe afschaffing dividendbelasting en BTW-verhoging

24 augustus 2018

Samen met de brancheorganisaties van groenten en fruit (ADN), vis (VNV) en de markthandel (CVAH), trekt VBW aan de bel over de ernstige effecten van de afschaffing van de dividendbelasting. Samen zijn deze branches goed voor ca. 20.000 verkooppunten in Nederland. Volgens ons worden winkeliers en marktondernemers geslachtofferd. Zij betalen de rekening van de ca. 2 miljard kostende maatregel om dividendbelasting af te schaffen. Slechts enkele grote bedrijven met buitenlandse investeerders profiteren van deze maatregel. Nut en noodzaak is daarom ook niet aangetoond.

Door deze maatregel gaat in ieder geval het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent, een verhoging van 50%! Uiteindelijk betaalt de consument deze hogere BTW, maar deze verhoging heeft ook sterke maatschappelijke gevolgen. Gezonde producten worden eveneens extra belast. Dit staat haaks op het stimuleren van gezonde voeding.

Ook wordt gevreesd voor de negatieve gevolgen voor en het bestaan van deze speciaalzaken in bepaalde gebieden en daardoor daling van de werkgelegenheid en inkrimping van het voorzieningenniveau. Zeker gezien de mogelijkheid dat de kosten van de afschaffing dividendbelasting verder kunnen oplopen zijn de belangenorganisaties bang dat nog meer maatregelen de speciaalzaken zullen treffen.

De belangenorganisaties doen dan ook een beroep op de regering om af te zien van de voorgenomen afschaffing dividendbelasting en BTW-verhoging. De organisaties doen ook een beroep op de leden van de Eerste en Tweede Kamer om de speciaalzaken niet de dupe te laten worden van deze onnodige maatregelen.

De belangenorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen naar aanleiding van een BTW-onderzoek van VBW eerder dit jaar. Volgens het onderzoek leidt de BTW verhoging tot een omzetverlies van 52,4 miljoen euro, ruim 6% van de totaalomzet in bloemen en planten, een werkgelegenheidsverlies van 415 banen, ca. 5% van de werkgelegenheid in de branche bloemen en planten, en ca. 15% van de bloemisten komt in de economische gevarenzone en moet naar verwachting stoppen. Daartegenover staan extra BTW-inkomsten van ruim 21 miljoen euro. In het onderzoek is meegenomen wat de effecten zijn geweest van BTW verhogingen in omringende landen zoals Spanje en Frankrijk op de verkoop van bloemen en planten. En die effecten waren daar fors in negatieve zin.