Succesvolle workshop ‘bedrijfsbeëindiging’

Succesvolle workshop ‘bedrijfsbeëindiging’

8 september 2016

Op woensdag 7 september 2016 vond de eerste van 2 informatiebijeenkomsten plaats in het kader van ‘bedrijfsbeëindiging’. 15 VBW-leden waren aanwezig en lieten zich door brancheaccountant Francesco de Haan en bedrijfsadviseur Philip Vijfhuize informeren over de complexe materie.

Tijdens de workshop werd o.a. dieper ingegaan op de voorbereidingsperiode, het zoeken van een opvolger, het traject van stoppen of overdragen, fiscaliteiten, personeel en hoe om te gaan met een eigen pand cq. huurpand.

We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst, waarin de vragen van aanwezigen werden beantwoord en zij goed voorbereid aan het beëindigingtraject kunnen beginnen. Op woensdag 14 september 2016 staat de tweede bijeenkomst gepland. Ook deze is volgeboekt.

VBW is voornemens begin 2017 opnieuw dergelijke bijeenkomsten te organiseren.