Consumenten Prijs Index 2019 bedraagt 2%

Consumenten Prijs Index 2019 bedraagt 2%

7 januari 2019

Consumenten Prijs Index 2019 bedraagt 2%
Volgens de mededingingsregels dient iedere ondernemer zelf en in alle vrijheid zijn tarieven te bepalen. Het is brancheorganisaties dan ook niet toegestaan om hun leden te adviseren over prijsaanpassingen. Wél mogen wij inzicht geven in de kostenontwikkeling in de branche op basis van de CBS prijsindex van de gezinsconsumptie.Prijsindex

Deze zogenaamde ‘Consumenten Prijs Index Alle huishoudens’ (CPI) komt voor wat betreft de prijsstijgingen over het afgelopen jaar uit op een gemiddelde van ongeveer +2 %. Dit is dan ook de indicatie voor de kostprijsontwikkeling voor 2018-2019, conform de methodiek die VBW volgt.

Indien bloemisten gelijke tred willen houden met de prijs-, c.q. kostenontwikkeling, dan kunnen de tarieven voor 2019 derhalve opgehoogd worden met dit percentage, ongeacht verhogingen. Het betreft een algemene indicator voor de kostprijsontwikkeling.BTW-verhoging

Daarnaast zal je rekening moeten houden met de BTW-verhoging van 3% die is doorgevoerd per 1 januari 2019. Voor alle verkoop en abonnementen die in 2019 worden gedaan, geldt dan het hogere tarief van 9%. Voor abonnementen die nog in 2018 werden verkocht en betaald kan het lagere tarief van 6% BTW worden gerekend. Voor abonnementen die in 2018 werden verkocht, maar die in 2019 worden betaald, geldt het hogere tarief van 9%.

Wij verwachten verder ook prijsstijgingen in landelijke en lokale heffingen en belastingen, zoals Energiebelasting, Onroerende Zaakbelasting (OZB) en mogelijk ook rioolheffing en reinigingsrecht. Als die prijsstijgingen direct zijn te relateren aan de bedrijfsvoering, dan kan je die verhogingen doorvoeren in de prijsstelling 2019. Voor individuele bedrijven kan er sprake zijn van een (aanmerkelijke) afwijking van deze kostprijsindex, bijvoorbeeld ingeval van forse investeringen en kwaliteitsverbetering.