VBW en Jack v/d Ende beëindigen samenwerking

VBW en Jack v/d Ende beëindigen samenwerking

6 juni 2017

Hierbij berichten wij je dat VBW en Jack van der Ende in goed overleg hebben besloten om de samenwerking per 1 juni j.l. te beëindigen. De reden hiervan betreft een onoverbrugbaar verschil over het te voeren beleid en de uitvoering daarvan. VBW bedankt Jack voor zijn jarenlange inzet voor VBW, de aangesloten lidbedrijven en de branche en wenst hem het allerbeste toe.

VBW is inmiddels bezig met het invullen van vervanging.