VBW zet in op bewust ondernemerschap en rendementsverbetering bij bloemisten

VBW zet in op bewust ondernemerschap en rendementsverbetering bij bloemisten

22 juni 2017

Met het oog op de kansen en uitdagingen van de nieuwe winkelstraat heeft VBW haar nieuwe beleidsroute gepresenteerd. De bloemistenbrancheorganisatie gaat in de komende jaren inzetten op de ontwikkeling van bewust ondernemerschap en op die manier actief bijdragen aan het verbeteren van de rendementspositie van haar leden.

De route werd gepresenteerd tijdens het tweejaarlijkse VBW-congres op 21 juni in De Basiliek in Veenendaal. Ruim 450 bezoekers lieten zich inspireren door presentaties van Peter Nieuwland (Locatus) en Hans van Tellingen (Strabo) over het veranderende winkelbeeld en de meerwaarde van de fysieke winkel. Vervolgens deelde Fred v/d Hoeven (Royal FloraHolland) inzichten over de bloemen en plantenkoper en gaven 6 succesvolle bloemisten een inkijk in hun keuken. De boodschap van alle sprekers was helder en eensluidend: maak duidelijke keuzes en stem hier je formule op af.

Werk aan de winkel: STAP

Aansluitend op deze boodschap presenteerde VBW haar plan voor de komende jaren. Via ‘STAP’ (Strategische Analyse en Plan) worden leden actief ondersteund bij de stap naar bewust ondernemen en een beter rendement. Aan de hand van 3 stappen worden inzichten gecreëerd, die bloemisten helpen bij het maken van de juiste keuzes en het verbeteren van hun rendement.

Stap 1: Strategische analyse

De eerste stap is de strategische analyse, bestaat uit 3 “substappen”:

Marktanalyse (hoeveel consumenten zijn actief in het verzorgingsgebied en hoe wensen zij bloemen en planten te kopen? Tot postcode + huisnummerniveau wordt dit in kaart gebracht)

Klantanalyse (via mysteryshopping wordt in beeld gebracht hoe de klant de winkel ervaart, hoe hij/zij wordt geholpen en hoe de kwaliteit van het gekochte product is)

Bedrijfsanalyse (algehele winkelbeleving, communicatie en doorlichten van de (jaar)cijfers)

Stap 2: Strategisch plan

De uitkomsten van de strategische analyse worden met de ondernemer besproken en op basis daarvan wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld. In het plan worden concrete doelen geformuleerd en actiepunten n.a.v. de uitkomsten van de strategische analyse.

Stap 3: Bloemist Ondernemer Programma

De derde stap is de realisatie van de geformuleerde doelen. Bloemisten mogen daarbij rekenen op actieve ondersteuning van VBW. VBW biedt het Bloemist Ondernemer Programma (BOP), bestaande uit diverse vormen van persoonlijk advies, trainingen, workshops en ledenservices.

De strategische analyse en het opstellen van het plan van aanpak is voor VBW-leden gratis. Activiteiten uit het Bloemist Ondernemer Programma worden waar mogelijk gratis, of anders tegen gereduceerde tarieven aangeboden.

Marco Maasse, algemeen directeur van VBW: “Met STAP willen we onze leden individueel helpen met het verwerven (of behouden) van een goede positie in de nieuwe winkelstraat. Op basis van feiten en cijfers kijken we samen met de ondernemer naar kansen en mogelijkheden en ondersteunen we actief bij de stap naar bewust(er) ondernemen en een beter rendement. Met STAP willen we bijdragen aan een goede toekomst voor de individuele bloemist en de totale branche.”

Kijk hier voor een impressie van de dag!