Is het werkrooster voor december al af?

Is het werkrooster voor december al af?

16 november 2017

De drukke maand december komt eraan en je hebt de handen vol. In deze hectische laatste periode van het jaar wil je alles zo goed mogelijk geregeld hebben en niet voor verrassingen komen te staan. Het is goed om even stil te staan bij de inroostering van de werknemers om alle onduidelijkheden over het werken op en rond de feestdagen alvast weg te nemen.

Wel overuren maar geen verlof in december

Dat december voor onze branche een belangrijke maand is, blijkt onder meer uit de CAO: “Er worden in principe geen verlofdagen opgenomen in de periode tussen 1 december en 31 december.” Het kan zelfs zo zijn dat je die maand eigenlijk twee keer zoveel personeel nodig hebt als normaal. Maar wat mag je nu van je personeel vragen?

Volgens de CAO rust op de werknemer de verplichting opdrachten van de werkgever om meeruren of overuren te werken, op te volgen. Voorts kunnen er in de arbeidsovereenkomst bepalingen zijn opgenomen over het overwerken in piekperiodes. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Ook in deze periode kun je de werknemer bijvoorbeeld niet verplichten om op zondagen te werken, tenzij dat vooraf was overeengekomen. Ook geeft de CAO aan dat in de periode tussen 1 december en 31 december per week maximaal 60 uur gewerkt mag worden (en maximaal 12 uur per dag). Daarnaast geeft de Arbeidstijdenwet nog de nodige regels over minimale rusttijden en pauzes.

Verder is het jaargesprek met de werknemers het uitgelezen moment om samen ook dit onderwerp aan bod te laten komen, om te bezien hoe erover wordt gedacht. Wellicht kun je er met de werknemer alvast afspraken over maken en één en ander in een rapportage verwerken. Dan weet je waar je aan toe bent en je hebt iets om op terug te vallen.

Tot slot: om in de drukke decembermaand het overzicht te blijven behouden, is het raadzaam werkroosters, ook individueel, vast te leggen. Veel bloemisten werken al met roosters in het kader van de in de CAO omschreven jaarurensystematiek door middel van het vastleggen van het aantal te werken uren in individuele roosters. Om zeker te zijn van een goede bezetting in december, wordt het tijd de roosters nu al besproken en gereed te hebben.

Feestdagen

De trend is dat ook tijdens feestdagen mensen van alles willen en kunnen kopen en misschien wil en moet je als bloemist daaraan mee gaan doen door de winkel open te zetten. Het is alleen nog niet duidelijk of deze trend wel doorzet en of wet- en regelgeving daarop in speelt. In de tussentijd moet je wel wat. Je wil open met kerst, maar heb je wel genoeg personeel? En als je hebt besloten om op tweede kerstdag de winkel open te doen, mag je dan je werknemer(s) wel verplichten die dag te werken?

Wettelijk is er niets bepaald over werken op feestdagen. Dat betekent dat je als werknemer op grond hiervan niet kunt afdwingen dat je dan vrij bent. De CAO voor bloemisten neemt ook geen stelling in als het gaat om wel of niet verplicht werken op een feestdag. Aangegeven wordt alleen dat als je in opdracht van je werkgever op feestdagen werkt, je een toeslag over die uren ontvangt. Als ook in de arbeidsovereenkomst of in het bedrijfsreglement hierover niets is vastgelegd, dan heb je weinig houvast.

Goed en tijdig overleg met je personeel is daarom aan te bevelen. Daarbij dienen altijd het bedrijfsbelang en de belangen van de werknemer tegen elkaar te worden afgewogen, dit alles in alle redelijkheid en billijkheid.

Een werknemer in de bloemistenbranche mag ervan uitgaan dat een feestdag een vrije dag is. Dit is anders indien vooraf schriftelijk expliciet is overeengekomen dat feestdagen als werkdagen worden beschouwd, wat overigens niet gebruikelijk is. Uiteraard wil de werknemer weten wat het hem/haar oplevert om op een feestdag te werken. Het antwoord is eenvoudig. Als de feestdag valt op een werkdag van de werknemer en de werknemer werkt dan niet, krijgt hij gewoon 100% doorbetaald. Werkt die werknemer die dag wel, dan worden die uren als extra uren gerekend waarvoor een toeslag van 100% geldt.

Heb je naar aanleiding van het voorgaande toch nog vragen of doen zich problemen voor, neem dan contact op de CAO-helpdesk of de juridische dienst van VBW.