Zondagwerk: wat wel en niet?

Zondagwerk: wat wel en niet?

13 december 2017

Op het laatste moment neem je het besluit: toch maar de winkel open op de zondag vóór kerst. Je moet snel een goede bezetting regelen. Maar ook wil je weten wat je van je personeel mag vragen en wat je je personeel te bieden hebt. Wat kan, mag en moet?

In elk geval mag je werknemer in principe in december geen verlof opnemen. Daarnaast mag je hem/haar opdragen overuren te maken. Maar je kunt werknemers nog steeds niet verplichten om op de zondag te werken.

Voorheen was het eenvoudig. Als de werknemer op zondag werkte, werd een toeslag van 100% uitgekeerd. Deze zondagtoeslag is omgezet in een flexibiliteitscomponent als onderdeel van de Flexkeuzetoeslag en het is de bedoeling dat alle bloemisten daarmee werken.

De Flexkeuzetoeslag, die ook in de CAO wordt beschreven, wordt maandelijks aan de werknemer uitbetaald en kan - afhankelijk van de met de werknemer gemaakte afspraken - uit navolgende componenten bestaan:

 • 8% vakantietoeslag;
 • 1,52% zijnde de waarde van vier bovenwettelijke verlofdagen (bij fulltime dienstverband);
 • 0 – 3,5% als vaste maandelijkse flexibiliteitscomponent.

Deze laatste component betreft aldus het werken op zondagen en het is de bedoeling dat het werken op zondagen elk jaar één van de onderwerpen is tijdens het jaargesprek met de werknemer. Afhankelijk van de afspraak op hoeveel zondagen de werknemer in het komende tijdvak van 1 januari tot en met 31 december op zondagen zal werken, stel je in overleg met je werknemer de voor het komende tijdvak geldende vaste maandelijkse flexcomponent van de Flexkeuzetoeslag vast:

 • 0 zondagen: geen percentage flexcomponent
 • 1 – 4 zondagen 0,5%
 • 5 – 10 zondagen 1%
 • 11 – 16 zondagen 1,5%
 • 17 – 24 zondagen 2%
 • 25 – 32 zondagen 2,5%
 • 33 – 42 zondagen 3%
 • 43 – 52 zondagen 3,5%


Als je geen flexcomponent hebt afgesproken, maar je wil wel dat je werknemer deze ene zondag vóór de kerst werkt, dan heeft de werknemer recht op een toeslag 0,5% van het jaarsalaris.

Meer informatie over deze flexcomponent vind je in de CAO, artikel 26. Je kunt uiteraard ook contact hierover opnemen met VBW Juridische Dienst/CAO helpdesk: 0318-527568 (bereikbaar: 08:30 – 13:00 uur) of een e-mail sturen naar juridisch@vbw.nu