• Ondernemen

Wat doet VBW in de lobby?

VBW is op heel veel fronten bezig om zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de overheid te realiseren en te zorgen dat ondernemers voldoende liquiditeit houden. Onze website is daarvoor het ‘crisiscentrum’ als het om informatievoorziening gaat. Meerdere keren per dag is hier nieuwe informatie te vinden, het is dus belangrijk om dit nauwlettend in de gaten te houden.

Plaatsingsdatum 03-04-2020

Dit hebben we in de afgelopen dagen bereikt:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatsingsdatum 30-03-2020

Dit hebben we bereikt!

Wat willen we nog realiseren:

Sociaal

 • Versnelde uitbetaling LIV 2019 en transitievergoeding na twee jaar ziekte;
 • WAB: we voeren lobby om de verhoogde ww premie voor tijdelijke contracten uitgesteld te krijgen;
 • Stabilisatie minimumlonen: we maken ons hard om de minimumlonen niet te laten stijgen dit jaar. Eerstvolgende moment van aanpassing zou 1 juli zijn.

Fiscaal

 • Werkkostenregeling verruimen voor bloemen en fruit aan medewerkers
 • Tijdelijke deblokkering G-rekeningen PM gas en elektra, huur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update: 17-03-2020

In aanvulling op eerdere informatie is VBW volop bezig om op 3 terreinen verbeteringen te realiseren:

a. Werktijdverkorting

 • VBW vraagt het ministerie SZW om een omgekeerde procedure: eerst financiën toekennen, later aantonen.

b. Financiering en krediet

 • Huurbetaling: er wordt gewerkt aan een aanbeveling van IVBN en Vastgoedbelang waarin verhuurders worden opgeroepen tot uitstel/kwijtschelding van huur; Ondernemers kunnen deze aanbeveling gebruiken richting hun verhuurder;
 • VBW vraagt om uitstel van betaling voor pensioenpremies, vraagt ligt bij Pensioenfondsdetailhandel;
 • Bancaire aflossing: VBW vraagt in overleg met NVB/grootbanken om uitstel van bancaire aflossingen;
 • BMKB: VBW vraagt om een veel snellere en eenvoudiger procedure, dit duurt nu te lang;
 • Noodfonds: VBW vraagt om meer duidelijkheid over toegezegde Noodfonds;
 • Lokale heffingen: VBW vraagt aan landelijke overheid en VNG om opschorten van afdracht lokale heffingen.

c. Groene sector

Het blijkt dat de veiling(en), BBH en VGB de doorgedraaide bloemen gratis weggeven aan bewoners van verzorgingstehuizen en ziekenhuizen; hoe sympathiek dit ook lijkt, het ondermijnt de positie van de lokale bloemist; we doen dan ook de dringende oproep om hiermee te stoppen en deze rol over te laten aan de bloemist.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatsingsdatum 16-03-2020

In georganiseerd verband (met MKB NL en speciaal via de Nationale Winkelraad) heeft VBW dagelijks contact met de relevante ministeries. Als er ontwikkelingen zijn, melden we dit direct in nieuwsbrieven en op onze website www.vbw.nu.

Onze belangrijkste aandacht gaat nu uit naar een goede regeling op gebied van Werktijdverkorting en financiële ruimte (liquiditeit).

Overigens, alle georganiseerde VBW-activiteiten, bijeenkomsten en bloemistenbezoek, zijn tot nader order gestopt. Dat betekent dat relatiebeheerders ook niet bij jou langskomen, ze zijn wel telefonisch bereikbaar voor vragen.

Ga terug naar alle vragen