Ondernemen

BTW

In de bloemendetailhandel hebben we te maken met hoog en laag BTW-tarief. VBW heeft met de Belastingdienst afspraken gemaakt over een goede toepassing ervan.

BTW Convenant

Sterk vereenvoudigde afspraken: eenvoudig in toepassing en controle.

Rekenvoorbeelden

Bekijk 3 rekenvoorbeelden, van verschillende situaties, met een doorrekening van de BTW.

‘Dankzij VBW kreeg ik € 12.000 terug!’

Uit de praktijk: bloemisten over het BTW convenant.

BTW Calculator

bereken eenvoudig of jij recht hebt op BTW-teruggave o.b.v. de convenantafspraken.