• Ondernemen

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Speciaal voor haar leden heeft VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden ontwikkeld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In de VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn de meest voorkomende zaken geregeld die van toepassing zijn op alle aanbiedingen die bloemisten doen aan klanten en op alle overeenkomsten die bloemisten aangaan met klanten. Hierdoor zijn de wederzijdse rechten en plichten goed geregeld en voorkom je discussie achteraf. Dit schept duidelijkheid voor zowel de bloemist als de klant.

Waar moet je op letten?

Het is van belang dat de consument van te voren weet waar hij of zij aan toe is. Een consument moet daarom bijvoorbeeld voor een koop kennis kunnen nemen van de toepasselijke algemene voorwaarden. Formeel gezien moeten de algemene voorwaarden ter hand gesteld worden. Zorg dus altijd dat bij offertes en overeenkomsten is opgenomen, dat de VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing zijn en stuur deze mee met de offerte of concept overeenkomst.

In sommige gevallen kan het niet van de ondernemer gevergd worden dat hij of zij elke keer de algemene voorwaarden fysiek meegeeft. Denk daarbij aan massaal gesloten overeenkomsten zoals winkelverkoop. In die gevallen volstaat het om de consument vooraf kenbaar te maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat deze ter inzage liggen in de winkel of bij de Kamer van Koophandel. De VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer…….(invullen). Dit kan bijvoorbeeld door vermelding bij de kassa.

Volledigheidshalve kan je het tevens op de kassabon en/of website zetten. Daarbij moet je wel vermelden dat op verzoek van de consument de algemene voorwaarden kosteloos ter beschikking kunnen worden gesteld.

Tot slot

De door VBW opgestelde voorwaarden zijn een concept. Je kan ze specifiek maken voor jouw eigen situatie. Vergeet niet om – voor gebruik – de openstaande velden in te vullen. Download hier de toelichting op de voorwaarden.

Ook is het van belang te weten dat de VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden betrekken hebben op uw relatie met consumenten. Heb je zakelijke klanten en wil je deze voorwaarden tevens van toepassing verklaren? Of heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met de VBW Juridische dienst.

Leveringsvoorwaarden

Speciaal voor haar leden heeft VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden ontwikkeld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

VBW Juridische dienst

Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen