• Ondernemen

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Speciaal voor haar leden heeft VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden ontwikkeld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In de VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn de meest voorkomende zaken geregeld die van toepassing zijn op alle aanbiedingen die bloemisten doen aan klanten en op alle overeenkomsten die bloemisten aangaan met klanten. Hierdoor zijn de wederzijdse rechten en plichten goed geregeld en voorkom je discussie achteraf. Dit schept duidelijkheid voor zowel de bloemist als de klant.

Waar moet je op letten?

Het is van belang dat de klant van te voren weet waar hij of zij aan toe is. Communiceer je voorwaarden dus in de winkel en op je website. En zorg er ook altijd voor dat bij offertes en overeenkomsten is opgenomen, dat de VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing zijn en stuur deze mee met de offerte of concept-overeenkomst.

Tot slot

De door VBW opgestelde voorwaarden zijn een concept. Je kan ze specifiek maken voor jouw eigen situatie. Vergeet niet om – voor gebruik – de openstaande velden in te vullen.
De VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden hebben betrekking op de relatie met consumenten en zakelijke afnemers. Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met de VBW Juridische dienst.

Leveringsvoorwaarden

Speciaal voor haar leden heeft VBW Leverings- en Betalingsvoorwaarden ontwikkeld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

VBW Juridische dienst

Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen