Meestgestelde vragen over de CAO
Personeel

Meestgestelde vragen over de CAO

21 augustus 2018

1. Ben ik verplicht om lonen met terugwerkende kracht te gaan herberekenen?
Ja, de werknemer heeft daar recht op.

2. Welke gevolgen heeft dat voor het salaris?
- De deeltijdfactor (fte) is per 1 januari 2018 gewijzigd, in die zin dat vanaf 1 januari 2018 een 38urige werkweek overeenkomt met 1 fte.
- Opnieuw wordt vastgesteld in welke prestatiegroep de werknemer thuis hoort.
- Het salaris is per 1 januari 2018 (en per 1 juli 2018) verhoogd en in veel gevallen heeft de werknemer recht op een nabetaling.

3. Hoe bereken ik het salaris opnieuw?
- In de CAO is een rekenvoorbeeld opgenomen op pagina 49.
- Op de site van VBW vind je een handige rekentool.
- Let op! Na deze herberekening moeten de salarissen per 1 juli 2018 ook weer met 0,8% worden verhoogd.

4. Mijn werknemer zat voorheen in D2 en komt nu in D4. Klopt dat wel?
- Dat kan goed kloppen. Het hele loongebouw is veranderd in die zin dat er niet 4 maar 9 prestatiegroepen zijn. Het gevolg is ook dat de stappen tussen de prestatiegroepen kleiner zijn, de werknemer langer, maar ook verder kan doorgroeien.

5. Heeft ook mijn werknemer die al ‘bovenschalig’ verdient recht op loonsverhoging?
- Ja. Deze werknemer heeft ook recht op loonsverhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.
- Let op! Bij de loonsverhoging per 1 juli 2018 geldt de verhoging van 0,8% enkel over het salaris wat overeenkomt met de hoogste prestatiegroep.

6. Ben ik verplicht om de 4 bovenwettelijke verlofdagen, waarop de werknemer voorheen recht had, nu uit te betalen?
- In beginsel heeft de werknemer bij een 38urige werkweek vanaf 1 januari 2018 recht op 20 verlofdagen en recht op uitbetaling van de 4 ingeleverde verlofdagen volgens de nieuwe loontabellen. In overleg kan daarvan worden afgeweken.
- Wel dient eerst de herberekening en inpassing in de nieuwe loontabel plaats te vinden. Vervolgens kun je, naar gelang het aantal verlofdagen de werknemer wil inkopen, het salaris vermenigvuldigen met een factor uit de tabel hieronder.

Download hier de loontabel 2018.

Download hier het rekenschema.